Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Archív rok 2015

 09.04.2015
Archív rok 2015

PODLIMITNÉ ZÁKAZKY

Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  VO Ukončenie VO Oznámenie výsledku VO
17/2015/Ka
Podlimitná zákazka
9. 4. 2015 do 29. 4. 2015 do 10:00 hod.
(PDF, 228 kB)
20/2015/Ka
(ZIP, 13,7 MB)
Podlimitná zákazka 29. 4. 2015 do 18. 5. 2015 do 10:00 hod.
(PDF, 309 kB)
33/2015
(PDF, 125 kB)
Podlimitná zákazka 16. 7. 2015 do 29. 7. 2015 do 10:00 hod.
(PDF, 144 kB)
38/2015
(PDF, 106 kB)
Podlimitná zákazka 5. 8. 2015 do 18. 8. 2015 do 10:00 hod.
(PDF, 72 kB)
61/2015/Ka
(ZIP, 4,5 MB)
Podlimitná zákazka 15. 12. 2015 do 4. 1. 2016 do 11:00 hod.
(PDF, 25 kB)

 § 9 ODSEK 9

Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie VO Ukončenie VO Oznámenie výsledku VO
1/2015/Ka
(PDF, 201 kB)
§9 ods.
9
27. 1. 2015 do 5. 2. 2015 do 15:00 hod.
(PDF, 26 kB)
3/2015/Ka
(PDF, 60 kB)
§9 ods.
9
2. 2. 2015 do 9. 2. 2015 do 15:00 hod.
(PDF, 21 kB)
4/2015/Ka
(PDF, 576 kB)
§9 ods.
9
11. 2. 2015 do 18. 2. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 20 kB)
5/2015/Ka
(PDF, 101 kB)
§9 ods.
9
12. 2. 2015 do 19. 2. 2015 do 15:00 hod.
(PDF, 25 kB)
6/2015/Ka
(PDF, 355 kB)
§9 ods.
9
13. 2. 2015 do 18. 2. 2015 do 14:00 hod.
(PDF, 30 kB)
7/2015/Ka
(PDF, 72 kB)
§9 ods.
9
16. 2. 2015 do 20. 2. 2015 do 10:00 hod.
(PDF, 20 kB)
8/2015/Ka
(PDF, 499 kB)
§9 ods.
9
17. 2. 2015 do 24. 2. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 40 kB)
9/2015/Ka
(PDF, 33 kB)
§9 ods.
9
18. 2. 2015 do 24. 2. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 148 kB)
10/2015/Ka
(PDF, 75 kB)
§9 ods.
9
18. 2. 2015 do 27. 2. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 148 kB)
11/2015/Ka
(ZIP, 287 kB)
§9 ods.
9
20. 2. 2015 do 4. 3. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 92 kB)
12/2015/Ka
(ZIP, 61 kB)
§9 ods.
9
26. 2. 2015 do 9. 3. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 207 kB)
13/2015/Ka
(PDF, 71 kB)
§9 ods.
9
26. 2. 2015 do 5. 3. 2015 do 10:00 hod.
(PDF, 184 kB)
14/2015/Ka
(ZIP, 406 kB)
§9 ods.
9
27. 2. 2015 do 11. 3. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 94 kB)
15/2015/Ka
§9 ods.
9
27. 2. 2015 do 11. 3. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 160 kB)
16/2015/Ka
(ZIP, 883 kB)
§9 ods.
9
24. 3. 2015 do 8. 4. 2015 do 14:00 hod.
(PDF, 154 kB)
18/2015/Ka
(ZIP, 497 kB)
§9 ods.
9
21. 4. 2015 do 30. 4. 2015 do 14:00 hod.
(PDF, 197 kB)
19/2015/Ka
(ZIP, 164 kB)
§9 ods.
9
21. 4. 2015 do 30. 4. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 138 kB)
21/2015/Ka
(ZIP, 614 kB)
§ 9 ods. 9 28. 5. 2015 do 9. 6. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 216 kB)
22/2015/Ka
(ZIP, 855 kB)
§ 9 ods. 9 29. 5. 2015 do 9. 6. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 219 kB)
23/2015/Ka
(ZIP, 1,6 MB)
§ 9 ods. 9 3. 6. 2015 do 12. 6. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 154 kB)
24/2015/Ka § 9 ods. 9 16. 6. 2015 do 23. 6. 2015 do 10:00 hod
(PDF, 184 kB)
25/2015/Ka
(ZIP, 315 kB)
§ 9 ods. 9 17. 6. 2015 do 25. 6. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 151 kB)
26/2015/Ka
(ZIP, 330 kB)
§ 9 ods. 9 19. 6. 2015 do 26. 6. 2015 do 10:00 hod.
PDF (84 kB)
27/2015/Ka
(ZIP, 411 kB)
§ 9 ods. 9 19. 6. 2015 do 26. 6. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 152 kB)
28/2015/Ka
(ZIP, 265 kB)
§ 9 ods. 9 10. 7. 2015 do 24. 7. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 150 kB)
29/2015/Ka
(PDF, 404 kB)
§ 9 ods. 9 14. 7. 2015 do 23. 7. 2015 do 10:00 hod.
(PDF, 19 kB)
30/2015/Ka
(ZIP, 474 kB)
§ 9 ods. 9 14. 7. 2015 do 23. 7. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 129 kB)
31/2015/Ka
(ZIP, 1,9 MB)
§ 9 ods. 9 15. 7. 2015 do 24. 7. 2015 do 10:00 hod.
(PDF, 150 kB)
32/2015/Ka
(ZIP, 1,6 MB)
§ 9 ods. 9 16. 7. 2015 do 27. 7. 2015 do 10:00 hod.
(PDF, 149 kB)
34/2015/Ka
(ZIP, 286 kB)
§ 9 ods. 9 17. 7. 2015

do 27. 7. 2015 do 11:00 hod.

(PDF, 134 kB)
35/2015/Ka
(ZIP, 285 kB)
§ 9 ods. 9 17. 7. 2015 do 28. 7. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 150 kB)
36/2015/Ka
(PDF, 251 kB)
(PDF, 143 kB)
§ 9 ods. 9 24. 7. 2015

do 4. 8. 2015 do 11:00 hod.

Oprava
do 7. 8. 2015 do 10:00 hod.
(PDF, 165 kB)
37/2015/Ka
(PDF, 400 kB)
§ 9 ods. 9 5. 8. 2015 do 13. 8. 2015 do 10:00 hod.
(PDF, 149 kB)
39/2015/Ka
(PDF, 214  kB)
§ 9 ods. 9 6. 8. 2015 do 13. 8. 2015 do 10:00 hod.
(PDF, 207 kB)
40/2015/Ka
(PDF, 229 kB)
§ 9 ods. 9 6. 8. 2015 do 14. 8. 2015 do 10:00 hod.
(PDF, 148 kB)
41/2015/Ka
(ZIP, 251 kB)
§ 9 ods. 9 20. 8. 2015 do 28. 8. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 1,5 MB)
42/2015/Ka
(PDF, 371 kB)
§ 9 ods. 9 25. 8. 2015 do 2. 9. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 152 kB)
43/2015/Ka
(PDF, 545 kB)
§ 9 ods. 9 4. 9. 2015 do 11. 9. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 90 kB)
44/2015/Ka
(PDF, 479 kB)
§ 9 ods. 9 8. 9. 2015 do 16. 9. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 204 kB)
46/2015/Ka
(ZIP, 446 kB)
§ 9 ods. 9 14. 9. 2015 do 22. 9. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 189 kB)
47/2015/Ka
(ZIP, 1 MB)
§ 9 ods. 9 15. 10. 2015 do 23. 10. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 206 kB)
48/2015/Ka
(PDF, 381 kB)
§ 9 ods. 9 20. 10. 2015 do 4. 11. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 203 kB)
49/2015/Ka
(PDF, 1 MB)
§ 9 ods. 9 4. 11. 2015 do 10. 11. 2015 do 10:00 hod.
(PDF, 242 kB)
50/2015/Ka
(PDF, 456 kB)
§ 9 ods. 9 10. 11. 2015 do 18. 11. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 177 kB)
51/2015/Ka
(PDF, 352 kB)
§ 9 ods. 9 10. 11. 2015 do 18. 11. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 172 kB)
52/2015/Ka
(PDF, 437 kB)
§ 9 ods. 9 11. 11. 2015 do 18. 11. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 74 kB)
53/2015/Ka
(PDF, 335 kB)
§ 9 ods. 9 11. 11. 2015 do 19. 11. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 209 kB)
54/2015/Ka
(PDF, 414 kB)
§ 9 ods. 9 12. 11. 2015 do 20. 11. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 205 kB)
55/2015/Ka
(PDF, 450 kB)
§ 9 ods. 9 13. 11. 2015 do 24. 11. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 281 kB)
56/2015/Ka
(PDF, 427 kB)
§ 9 ods. 9 13. 11. 2015 do 25. 11. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 195 kB)
57/2015/Ka
(PDF, 353 kB)
§ 9 ods. 9 16. 11. 2015 do 26. 11. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 204 kB)
58/2015/Ka
(PDF, 370 kB)
§ 9 ods. 9 16. 11. 2015 do 27. 11. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 186 kB)
59/2015/Ka
(PDF, 527 kB)
§ 9 ods. 9 20. 11. 2015 do 30. 11. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 253 kB)
62/2015/Ka
(PDF, 541 kB)
§ 9 ods. 9 17. 12. 2015 do 4. 1. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 108 kB)
1/2015/Hu
(PDF, 953 kB)
§ 9 ods. 9 16. 12. 2015 do 11. 1. 2016 do 11:00 hod.
(PDF, 179 kB)

© Mesto Rožňava, 2015  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku mesta, Mestský úrad v Rožňave