Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Archív rok 2013 do 30. 6. 2013

 27.08.2013
Archív rok  2013 do 30. 6. 2013

MESTO ROŽŇAVA

Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie VO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO
1/2013/Ka Dodávka zeleniny a ovocia prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou 5. 2. 2013 do 13.2.2013 do 10:00 hod. ...výsledok...
2/2013/Ka Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou 8. 2. 2013 do 19.2.2013 do 11:00 hod. ...výsledok...
3/2013/Ka Papier a ostatné papierové výrobky, kancelárske potreby prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou 11. 2. 2013 do 21.2.2013 do 11:00 hod. ...výsledok...
4/2013/Ka Mlieko a mliečne výrobky podprahová zákazka 18. 2. 2013 do 8.3.2013 do 10:00 hod. ...výsledok...
5/2013/Ka Dodávka zeleniny a ovocia zákazka s nízkou hodnotou 27. 2. 2013 do 11.3.2013 do 10:00 hod. ...výsledok...
6-2013-Fa Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou

11. 3. 2013

20. 3. 2013 do 10:00 hod. ...výsledok...
07/2013/Ka Mrazené výrobky dprahová zákazka 11. 3. 2013 do 27.3.2013 do 13:00 hod. ...výsledok...
08/2013/Ka Chlieb a pečivo podprahová zákazka 12. 3. 2013 do 3.4.2013 do 10:00 hod. ...výsledok...
09/2013/Ka Dodávka mäsa a mäsových výrobkov podprahová zákazka 12. 3. 2013 do 3.4.2013 do 10:00 hod. ...výsledok...
10/2013/Ka Dodávka tonerov do tlačiarní zákazka s nízkou hodnotou 20. 3. 2013 do 5.4.2013 do 10:30 hod.  
11/2013/Ha Predaj nehnuteľností formou dobrovoľnej dražby zákazka s nízkou hodnotou - prieskum trhu 27. 3. 2013 do 5. 4. 2013 do 10:00 hod. ...výsledok...
12/2013/Ha Predaj nehnuteľností formou dobrovoľnej dražby zákazka s nízkou hodnotou - prieskum trhu 11. 4. 2013 do 24. 4. 2013 do 10:00 hod. ...výsledok...
13/2013/Ka Obstarávanie služieb na výrobu a odvysielanie televíznych programov dprahová zákazka 26. 4. 2013 do 15. 5. 2013 do 15:00 hod. ...výsledok...
14/2013/Ka podprahová zákazka 9. 5. 2013 do 23. 5. 2013 do 13:00 hod. ...výsledok...
15/2013/Ka
Zákazka s nízkou hodnotou
21. 5. 2013 do 3. 6. 2013 do 10:00 hod. ...výsledok...
16/2013/Ka
Podprahová zákazka
2. 5. 2013 do 10. 6. 2013 do 14:00 hod. ...výsledok...
17/2013/Ka Zákazka s nízkou hodnotou 23. 5. 2013 do 5. 6. 2013 do 10:30 hod. ...výsledok...
18/2013/Ka
Zákazka s nízkou hodnotou
29. 5. 2013 do 12. 6. 2013 do 10:00 hod. ...výsledok...
19/2013/Bo
Zákazka s nízkou hodnotou
29. 5. 2013 do 11. 6. 2013 do 15:00 hod. ...výsledok...
20/2013/Bo
Zákazka s nízkou hodnotou
31. 5. 2013 do 5. 6. 2013 do 15:00 hod. ...výsledok...
21/2013/Ka
Zákazka s nízkou hodnotou
5. 6. 2013 do 7. 6. 2013 do 10:00 hod. ...výsledok...
22/2013/Ka bezpečenie obstarávania územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie k zmien a doplnkov č.4 k Územnému plánu mesta Rožňava
Zákazka s nízkou hodnotou
11. 6. 2013 do 14. 6. 2013 do 11:00 hod. ...výsledok...
23/2013/Ka
 
Zákazka s nízkou hodnotou
18. 6. 2013 do 2. 7. 2013 do 11:30 hod. ...výsledok...
24/2013/Ka Zákazka s nízkou hodnotou 28. 6. 2013 do 22. 7.2013 do 10:00 hod. ...výsledok...
25/2013/Ka Zákazka s nízkou hodnotou 28. 6. 2013 do 16. 7.2013 do 14:00 hod. ...výsledok...
26/2013/Ka
Zákazka s nízkou hodnotou
28. 6. 2013 do 19. 7.2013 do 10:00 hod. ...výsledok...

 

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA ROŽŇAVA

Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie VO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO
1/2013/TS Dodanie hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov zákazka s nízkou hodnotou - prieskum trhu 8. 4. 2013 do 19. 4. 2013 do 10:00 hod. ...výsledok...
2/2013/TS Dodanie kvetín zákazka z nízkou hodnotou 10. 5. 2013 do 20. 5. 2013 do 10:00 hod. ...výsledok...
3/2013/TS zákazka z nízkou hodnotou 14. 5. 2013 do 24. 5. 2013 do 10:00 hod. ...výsledok...

 

TIC ROŽŇAVA

Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie VO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO
1/2013/TIC Účtovnícke služby zákazka s nízkou hodnotou 26. 3. 2013 do 8.4.2013 do 11:30 hod. ...výsledok...
2/2013/TIC Účtovnícke služby zákazka s nízkou hodnotou 9. 4. 2013 do 16.4.2013 do 16:00 hod.  

 

© Mesto Rožňava, 2013  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave