Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Archív rok 2011

 23.08.2013
Archív rok 2011
Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  VO Ukončenie VO Oznámenie výsledku VO
Obnova vodorovného dopravného  značenia ciest  v správe  mesta prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou 27. 6. 2011 7. 7. 2011 do 09:30 hod. vyhodnotenie
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky“ prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou 16. 5. 2011 25. 5. 2011 do 10:00 hod.  
Antivírusový softvérový balík - aktualizácia prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou 8. 4. 2011 31. 5. 2011 vyhodnotenie
Sanácia podzákladia mostu na Letnej ulici v Rožňave zákazka s nízkou hodnotou 3. 2. 2011 21. 2. 2011 do 10:00 hod. vyhodnotenie
Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky zákazka s nízkou hodnotou 27. 1. 2011 31. 1. 2011 do 10:30 hod. výsledok
Geodetické práce pre mesto Rožňava zákazka s nízkou hodnotou 25. 1. 2011 31. 1. 2011 do 10:30 hod. výsledok
Hydina zákazka s nízkou hodnotou 17. 1. 2011 26. 1. 2011 do 11:00 hod.

výsledok

Mliečne výrobky zákazka s nízkou hodnotou 17. 1. 2011 26. 1. 2011 do 11:00 hod.

výsledok

Bravčové mäso zákazka s nízkou hodnotou 17. 1. 2011 25. 1. 2011 do 11:00 hod.

výsledok

Zmena Územného plánu – Šafárikova ulica zákazka s nízkou hodnotou 3. 1. 2011 14. 1. 2011 do 11:30 hod. Výsledok
zákazka
s nízkou hodnotou
12. 8. 2011
2. 9. 2011 do 11:30 hod.
Zmena Územného plánu – lokalita Rudňanský kopec prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou 18. 8. 2011 30. 8. 2011 do 11:30 hod. ...výsledok...
Rekonštrukcia bleskozvodu podprahová zákazka s výzvou na predloženie ponuky 19. 8. 2011 9. 9. 2011 do 11:00 hod. ... výsledok ...
Rekonštrukcia strechy tribúny na futbalovom štadióne v Rožňave podprahová zákazka s výzvou na predloženie ponuky 6. 9. 2011 27. 9. 2011 do 11:00 hod. ... výsledok ...
Interaktívna tabuľa prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou 24. 8. 2011 6. 9. 2011 do 10:00 hod. ...výsledok...
Interaktívne tabule prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou 10. 10. 2011 18. 10. 2011 do 10:00 hod. ... výsledok ...
podprahová zákazka s výzvou na predloženie ponuky
24. 10. 2011
16. 11. 2011 do 11:30 hod.
Rozšírenie jazdného pruhu na Okružnej ulici č. 14 až 20 v Rožňave
podprahová zákazka s výzvou na predloženie ponuky
24. 10. 2011
16. 11. 2011 do 11:30 hod.
Nákup osobných motorových vozidiel podprahová zákazka s výzvou na predloženie ponuky 1. 11. 2011 14. 11. 2011 do 10:00 hod. ... výsledok ...

© Mesto Rožňava, 2013  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku mesta, Mestský úrad v Rožňave