Oficiálna stránka mesta Rožňava

Archív rok 2011

 23.08.2013
Archív rok 2011
Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  VO Ukončenie VO Oznámenie výsledku VO
Obnova vodorovného dopravného  značenia ciest  v správe  mesta prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou 27. 6. 2011 7. 7. 2011 do 09:30 hod. vyhodnotenie
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky“ prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou 16. 5. 2011 25. 5. 2011 do 10:00 hod.  
Antivírusový softvérový balík - aktualizácia prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou 8. 4. 2011 31. 5. 2011 vyhodnotenie
Sanácia podzákladia mostu na Letnej ulici v Rožňave zákazka s nízkou hodnotou 3. 2. 2011 21. 2. 2011 do 10:00 hod. vyhodnotenie
Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky zákazka s nízkou hodnotou 27. 1. 2011 31. 1. 2011 do 10:30 hod. výsledok
Geodetické práce pre mesto Rožňava zákazka s nízkou hodnotou 25. 1. 2011 31. 1. 2011 do 10:30 hod. výsledok
Hydina zákazka s nízkou hodnotou 17. 1. 2011 26. 1. 2011 do 11:00 hod.

výsledok

Mliečne výrobky zákazka s nízkou hodnotou 17. 1. 2011 26. 1. 2011 do 11:00 hod.

výsledok

Bravčové mäso zákazka s nízkou hodnotou 17. 1. 2011 25. 1. 2011 do 11:00 hod.

výsledok

Zmena Územného plánu – Šafárikova ulica zákazka s nízkou hodnotou 3. 1. 2011 14. 1. 2011 do 11:30 hod. Výsledok
zákazka
s nízkou hodnotou
12. 8. 2011
2. 9. 2011 do 11:30 hod.
Zmena Územného plánu – lokalita Rudňanský kopec prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou 18. 8. 2011 30. 8. 2011 do 11:30 hod. ...výsledok...
Rekonštrukcia bleskozvodu podprahová zákazka s výzvou na predloženie ponuky 19. 8. 2011 9. 9. 2011 do 11:00 hod. ... výsledok ...
Rekonštrukcia strechy tribúny na futbalovom štadióne v Rožňave podprahová zákazka s výzvou na predloženie ponuky 6. 9. 2011 27. 9. 2011 do 11:00 hod. ... výsledok ...
Interaktívna tabuľa prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou 24. 8. 2011 6. 9. 2011 do 10:00 hod. ...výsledok...
Interaktívne tabule prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou 10. 10. 2011 18. 10. 2011 do 10:00 hod. ... výsledok ...
podprahová zákazka s výzvou na predloženie ponuky
24. 10. 2011
16. 11. 2011 do 11:30 hod.
Rozšírenie jazdného pruhu na Okružnej ulici č. 14 až 20 v Rožňave
podprahová zákazka s výzvou na predloženie ponuky
24. 10. 2011
16. 11. 2011 do 11:30 hod.
Nákup osobných motorových vozidiel podprahová zákazka s výzvou na predloženie ponuky 1. 11. 2011 14. 11. 2011 do 10:00 hod. ... výsledok ...

© Mesto Rožňava, 2013  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku mesta, Mestský úrad v Rožňave