Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Archív rok 2017

 21.07.2015
Archív rok 2017

PODLIMITNÉ ZÁKAZKY

Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  VO Ukončenie VO Oznámenie výsledku VO
5/2017/Ka § 113 - 115 20.1. 2017 do 6. 2. 2017 do 11:00 hod.
(PDF, 191  kB)
(PDF, 54  kB, prtál UVO)

 § 117

Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie VO Ukončenie VO Oznámenie výsledku VO
1/2017/Ka
(PDF, 343  kB)
§ 117 4.1. 2017 do 12. 1. 2017 do 9:00 hod.
(PDF, 287 kB)
2/2017/Ka
(PDF, 549  kB)
§ 117 4.1. 2017 do 12. 1. 2017 do 9:00 hod.
(PDF, 283  kB)
3/2017/Ka
(PDF, 217  kB)
§ 117 5.1. 2017 do 12. 1. 2017 do 9:00 hod.
(PDF, 240 kB)
4/2017/Ka
(PDF, 451  kB)
§ 117 10.1. 2017 do 18. 1. 2017 do 14:00 hod.
(PDF, 241  kB)
6/2017/Ka
(PDF, 299  kB)
§ 117 27.1. 2017

priame rokovacie konanie dňa

30. 1. 2017 do 9:00 hod.

(PDF, 251  kB
7/2017/Ka
(PDF, 378  kB)
(PDF, 201  kB
§ 117 10.2. 2017 do 16. 2. 2017 do 10:00 hod.
(PDF, 238  kB
8/2017/Ka
(PDF, 509  kB)
§ 117 14.2. 2017 do 17. 2. 2017 do 10:00 hod.
...výsledok...
(PDF, 228  kB)
9/2017/Ka
(PDF, 457  kB)
§ 117 27.2. 2017 do 6. 3. 2017 do 9:00 hod.
(PDF, 300  kB)
10/2017/Ka
(PDF, 510  kB)
§ 117 28.2. 2017 do 7. 3. 2017 do 9:00 hod.
(PDF, 151  kB)
11/2017/Ka
(PDF, 299  kB)
§ 117   do 6. 3. 2017 do 9:00 hod.
(PDF, 250  kB)
13/2017/Ka
(PDF, 84 kB)
§ 117 16. 3. 2017 do 17. 3. 2017 do 9:00 hod.
(PDF, 239 kB)
14/2017/Ka
(PDF, 84  kB)
§ 117 16 .3. 2017 do 17. 3. 2017 do 9:00 hod.
(PDF, 252  kB)
15/2017/Ka
(PDF, 217  kB)
§ 117 29 .3. 2017 do 30. 3. 2017 do 9:00 hod.
(PDF, 240  kB)
16/2017/Ka
(PDF, 263  kB)
§ 117 4 .4. 2017 do 6. 4. 2017 do 9:00 hod.
(PDF, 239  kB)
17/2017/Ka
(PDF, 404  kB)
§ 117 4 .4. 2017 do 6. 4. 2017 do 9:00 hod.
(PDF, 252  kB)
18/2017/Ka
(PDF, 344  kB)
§ 117 10 .4. 2017 do 18. 4. 2017 do 8:00 hod.
(PDF, 212  kB)
19/2017/Ka
VÝZVA ZRUŠENÁ
Obnova MsÚ v Rožňave, zvýšenie energetickej efektívnosti verejnej budovy - služby stavebného dozora
Komisionárska zmluva
§ 117 13 .4. 2017 do 19. 4. 2017 do 8:00 hod. -
19/2017/Ka
(PDF, 311  kB)
§ 117 18 .4. 2017 do 20. 4. 2017 do 8:00 hod.
(PDF, 293  kB)
20/2017/Ka
(PDF, 312  kB)
§ 117 18 .4. 2017 do 20. 4. 2017 do 8:00 hod.
(PDF, 292  kB)
21/2017/Ka
(PDF, 549  kB)
§ 117 24 .4. 2017 do 27. 4. 2017 do 8:00 hod.
(PDF, 306  kB)
24/2017/Ka
(PDF, 399  kB)
§ 117 10 .5. 2017 do 11. 5. 2017 do 14:00 hod.
(PDF, 302  kB)
25/2017/Ka
(PDF, 224  kB)
§ 117 17 .5. 2017 do 19. 5. 2017 do 10:00 hod.
(PDF, 345  kB)
26/2017/Ka
(PDF, 496  kB)
§ 117 22 .5. 2017 do 29. 5. 2017 do 13:00 hod.
(PDF, 510  kB)
27/2017/Ka
(PDF, 520  kB)
§ 117 22 .5. 2017 do 25. 5. 2017 do 10:00 hod.
(PDF, 349  kB)
28/2017/Ka
(ZIP, 582  kB)
§ 117 22 .5. 2017 do 25. 5. 2017 do 14:00 hod.
(PDF, 359  kB)
29/2017/Ka
(PDF, 363  kB)
§ 117 26 .5. 2017 do 30. 5. 2017 do 10:00 hod.
(PDF, 349  kB)
30/2017/Ka
(ZIP, 450  kB)
§ 117 7 .6. 2017 do 12. 6. 2017 do 10:00 hod.
(PDF, 295  kB)
31/2017/Ka
(PDF, 287  kB)
§ 117 8 .6. 2017 do 9. 6. 2017 do 10:00 hod.
(PDF, 300  kB)
32/2017/Ka
(ZIP, 451  kB)
§ 117 13 .6. 2017 do 19. 6. 2017 do 10:00 hod.
(PDF, 276  kB)
33/2017/Ka
(ZIP, 450  kB)
§ 117 13 .6. 2017 do 19. 6. 2017 do 10:00 hod.
(PDF, 320  kB)
34/2017/Ka
(ZIP, 639  kB)
§ 117 13 .6. 2017 do 19. 6. 2017 do 10:00 hod.
(PDF, 274  kB)
35/2017/Ka
(ZIP, 450  kB)
§ 117 13 .6. 2017 do 19. 6. 2017 do 10:00 hod.
(PDF, 319  kB)
36/2017/Ka
(ZIP, 677  kB)
§ 117 15 .6. 2017 do 20. 6. 2017 do 08:00 hod.
(PDF, 310  kB)
37/2017/Ka
(PDF, 926  kB)
§ 117 15 .6. 2017 do 20. 6. 2017 do 08:00 hod.
(PDF, 312  kB)
38/2017/Ka
(PDF, 927  kB)
§ 117 15 .6. 2017 do 20. 6. 2017 do 08:00 hod.
(PDF, 312  kB)
39/2017/Ka
(PDF, 698  kB)
§ 117 15 .6. 2017 do 20. 6. 2017 do 08:00 hod.
(PDF, 311  kB)
40/2017/Ka
(ZIP, 651  kB)
§ 117 15 .6. 2017 do 20. 6. 2017 do 08:00 hod.
(PDF, 310  kB)
41/2017/Ka
(PDF, 313  kB)
§ 117 19 .6. 2017 do 22. 6. 2017 do 08:00 hod.
(PDF, 422  kB)
42/2017/Ka
(ZIP, 504  kB)
§ 117 30 .6. 2017 do 6. 7. 2017 do 09:00 hod.
(PDF, 274  kB)
43/2017/Ka
(PDF, 360  kB)
§ 117 4 .7. 2017 do 10. 7. 2017 do 10:00 hod.
(PDF, 294  kB)
44/2017/Sz
(ZIP, 1,1 MB)
§ 117 4 .7. 2017 do 11. 7. 2017 do 10:00 hod.

Verejné  obstarávanie  v predmete zákazky bolo   zrušené

(PDF, 244  kB)
48/2017/Ka § 117 17 .7. 2017 do 21. 7. 2017 do 10:00 hod.
(PDF, 423  kB)
49/2017/Sz
(ZIP, 1,7  MB)
§ 117 20 .7. 2017 do 28. 7. 2017 do 10:00 hod.
(PDF, 281  kB)
50/2017/Sz § 117 26 .7. 2017 do 8. 8. 2017 do 11:00 hod.
(PDF, 347  kB)
51/2017/ka
(ZIP, 399 kB)
§ 117 3 .8. 2017 do 8. 8. 2017 do 9:00 hod.
(PDF, 274  kB)
52/2017/ka
(PDF, 485  kB)
§ 117 3 .8. 2017 do 8. 8. 2017 do 10:00 hod.
(PDF, 403  kB)
53/2017/ka
(ZIP, 629  kB)
§ 117 10 .8. 2017 do 18. 8. 2017 do 10:00 hod.
(PDF, 269  kB)
54/2017/ka
(ZIP, 380  kB)
§ 117 15. 8. 2017 do 22. 8. 2017 do 10:00 hod.
(PDF, 349  kB)
56/2017/ka
(PDF, 678  kB)
§ 117 15. 8. 2017 do 22. 8. 2017 do 10:00 hod.
(PDF, 290  kB)
57/2017/ka § 117 15. 8. 2017 do 22. 8. 2017 do 10:00 hod.
(PDF, 416  kB)
59/2017/Ka/R § 117 24. 8. 2017 do 25. 8. 2017 do 9:00 hod.
(PDF, 367  kB)
61/2017/Ka/
(PDF, 504  kB)
§ 117 26. 9. 2017 do 29. 9. 2017 do 10:00 hod.
(PDF, 90  kB)
62/2017/Ka/
(PDF, 408  kB)
§ 117 26. 9. 2017 do 29. 9. 2017 do 11:00 hod.
(PDF, 56  kB)
63/2017/Ka/
(PDF, 462  kB)
§ 117 2. 10. 2017 do 6. 10. 2017 do 10:00 hod.
(PDF, 66  kB)
64/2017/Ka/
(PDF, 417  kB)
§ 117 13. 10. 2017 do 17. 10. 2017 do 10:00 hod.
(PDF, 299  kB)
66/2017/Ka/
(PDF, 219  kB)
§ 117 17. 10. 2017 do 18. 10. 2017 do 9:00 hod.
(PDF, 91  kB)
68/2017/Ka/
(ZIP, 153  kB)
§ 117 14. 11. 2017 do 21. 11. 2017 do 11:00 hod.
(PDF, 70  kB)
69/2017/ka/
(ZIP, 209  kB)
§ 117 24. 11. 2017
do 1. 12. 2017
11:00 hod.
(PDF, 68 kB)
70/2017/Na/
(PDF, 214  kB)
§ 117 22. 11. 2017 do 28. 11. 2017
(PDF, 77  kB)
72/2017/Ka/
Kamerový a zabezpečovací systém - zrušené
(PDF, 205  kB)
Príloha č.1
(PDF, 245 kB)
§ 117 18. 12. 2017 do 22. 12. 2017 do 10:00 hod.
(PDF, 52  kB)

 

ZADANIE ZÁKAZKY

Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  VO Ukončenie VO Oznámenie výsledku VO
22/2017/Ka § 117   do 24. 4. 2017 do 14:00 hod.
...výsledok...
(PDF, 54  kB)
45/2017/Ka
(PDF, 264  kB)
§ 117 7 .7. 2017  
(PDF, 287  kB)
46/2017/Ka
(PDF, 338  kB)
§ 117 7 .7. 2017  
(PDF, 330  kB)
47/2017/Ka
(PDF, 219  kB)
§ 117 12 .7. 2017  
(PDF, 274  kB)
55/2017/Ka
(PDF, 343  kB)
§ 117 10 .8. 2017  
(PDF, 276  kB)
58/2017/ka
(PDF, 215  kB)
§ 117 20. 9. 2017  
(PDF, 297  kB)
60/2017/Ka
(PDF, 217  kB)
§ 117   do 30. 8. 2017 do 15:00 hod.
(PDF, 352  kB)
65/2017/Ka
(PDF, 109  kB)
§ 117   do 20. 10. 2017 do 9:00 hod.
(PDF, 84  kB)
67/2017/Ka/
(PDF, 164  kB)
§ 117 14. 10. 2017  
(PDF, 74  kB)
           

 

© Mesto Rožňava, 2017  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku mesta, Mestský úrad v Rožňave