Oficiálna stránka mesta Rožňava

Archív rok 2020

 21.07.2015
Archív rok 2020
  Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie VO Ukončenie VO Oznámenie výsledku VO
pdf icon
1/2020/Ka
(PDF, 106 kB)
(PDF, 80 kB)
(PDF, 93 kB)
(XLSX, 32 kB)
(ODS, 9 kB)
(JPG, 115 kB)
(JPG, 256 kB)
(PDF, 323 kB)
§ 117 3. 1. 2020 do 17. 1. 2020 do 11:00 hod.
(PDF, 47 kB)
pdf icon 01/2020/Na
(web)
podlimitná zákazka 25. 6. 2020 14.07.2020 23:59 hod.
(PDF, 50 kB)
pdf icon 2/2020/Ka
(PDF, 67 kB)
(PDF, 684kB)
§ 117 7. 1. 2020 do 13. 1. 2020 do 13:00 hod.
(PDF, 56 kB)
pdf icon 3/2020/Ka
(PDF, 105 kB)
(PDF, 171 kB)
(PDF, 86 kB)
(PDF, 71 kB)
§ 117 15. 1. 2020 do 24. 1. 2020 do 9:00 hod.
(PDF, 79 kB)
pdf icon I/2020/NM
(PDF, 89 kB)
(PDF, 40 kB)
(PDF, 54 kB)
§ 117 16. 1. 2020 do 27. 1. 2020 do 10:00 hod.
(PDF, 64 kB)
pdf icon III/2020/NM
(PDF, 82 kB)
(PDF, 40 kB)
(XLSX, 15 kB)
(ODS, 6 kB)
(PDF, 54 kB)
§ 117 16. 1. 2020 do 27. 1. 2020 do 10:00 hod.
(PDF, 66 kB)
pdf icon 4/2020/Ka
(PDF, 83 kB)
(PDF, 78 kB)
(PDF, 86 kB)
(XLSX, 28 kB)
(ODS, 20 kB)
§ 117 29. 1. 2020 do 6. 2. 2020 do 9:00 hod.
(PDF, 58 kB)
pdf icon IV/2020/NM
(PDF, 130 kB)
§ 117 31. 1. 2020 do 15. 2. 2020 do 10:00 hod.
(PDF, 47 kB)
pdf icon V/2020/NM
(PDF, 40 kB)
(PDF, 54 kB)
§ 117 7. 2. 2020 do 17. 2. 2020 do 10:00 hod.
(PDF, 64 kB)
pdf icon II/2020/NM
(PDF, 41 kB)
(XLSX, 12 kB)
(ODS, 5 kB)
(PDF, 53 kB)
§ 117 7. 2. 2020 do 19. 2. 2020 do 10:00 hod.
(PDF, 61 kB)
pdf icon VII/a/2020/NM
(PDF, 56 kB)
(XLSX, 22 kB)
(ODS, 14 kB)
§ 117 13. 2. 2020 do 24. 2. 2020 do 11:00 hod.  
pdf icon VII/b/2020/NM
(PDF, 57 kB)
(XLSX, 19 kB)
(ODS, 10 kB)
§ 117 13. 2. 2020 do 24. 2. 2020 do 11:00 hod.  
pdf icon VII/c/2020/NM
(PDF, 56 kB)
(XLSX, 16 kB)
(ODS, 9 kB)
§ 117 13. 2. 2020 do 24. 2. 2020 do 11:00 hod.  
pdf icon VII/d/2020/NM
(PDF, 56 kB)
(XLSX, 18 kB)
(ODS, 11 kB)
§ 117 14. 2. 2020 do 24. 2. 2020 do 11:00 hod.  
pdf icon VI/2020/NM § 117 17. 2. 2020 do 26. 2. 2020 do 10:00 hod.
(PDF, 58 kB)
pdf icon VIII/2020/NM
(PDF, 40 kB)
(PDF, 54 kB)
§ 117 2. 3. 2020 do 10. 3. 2020 do 10:00 hod.
(PDF, 63 kB)
pdf icon IX/2020/NM
(PDF, 78 kB)
(PDF, 83 kB)
(XLSX, 27 kB)
(ODS, 18 kB)
(XLSX, 14 kB)
(ODT, 7 kB)
§ 117 27. 3. 2020 do 6. 4. 2020 do 10:00 hod.
(PDF, 40 kB)
pdf icon X/2020/NM
(PDF, 104 kB)
(ZIP, 6,3 MB)
§ 117 28. 4. 2020 do 11. 5. 2020 do 10:00 hod.
(PDF, 68 kB)
pdf icon XI/2020/NM
(ZIP, 1,8 MB)
§ 117 4. 5. 2020 do 15. 5. 2020 do 10:00 hod.
(PDF, 72 kB)
pdf icon XIII/2020/NM
(ZIP, 630 kB)
§ 117 22. 5. 2020 do 3. 6. 2020 do 10:00 hod.
(PDF, 75 kB)
pdf icon XII/2020/NM
(PDF, 46 kB)
(PDF, 43 kB)
(PDF, 62 kB)
§ 117 22. 5. 2020 do 3. 6. 2020 do 10:00 hod.
(PDF, 62 kB)
pdf icon XIV/2020/NM
(PDF, 45 kB)
(PDF, 43 kB)
(PDF, 68 kB)
§ 117 26. 5. 2020 do 4. 6. 2020 do 10:00 hod.
(PDF, 56 kB)
pdf icon XV/2020/NM
(PDF, 45 kB)
(PDF, 43 kB)
(PDF, 62 kB)
§ 117 27. 5. 2020 do 5. 6. 2020 do 10:00 hod.
(PDF, 133 kB)
pdf icon XVI/2020/NM
(ZIP, 2,5 MB)
§ 117 29. 5. 2020 do 10. 6. 2020 do 10:00 hod.
(PDF, 63 kB)
pdf icon
XVII/2020/NM
(PDF, 45 kB)
(PDF, 43 kB)
(PDF, 62 kB)
§ 117 9. 6. 2020 do 17. 6. 2020 do 10:00 hod.
(PDF, 56 kB)
pdf icon XVIII/2020/NM
(PDF, 52 kB)
(PDF, 54 kB)
(PDF, 105 kB)
§ 117 22. 6. 2020 do 30. 6. 2020 do 10:00 hod.
(PDF, 52 kB)
pdf icon 10/2020/Ka
(ZIP, 940 kB)
§ 117 29. 6. 2020 do 9. 7. 2020 do 9:00 hod.
(PDF, 10 kB)
pdf icon 11/2020/Ka
(ZIP, 666 kB)
§ 117 29. 7. 2020 do 6. 8. 2020 do 10:00 hod.
(PDF, 55 kB)
pdf icon 12/2020/Ka
(PDF, 77 kB)
(PDF, 52 kB)
stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky 11. 8. 2020 do 14. 8. 2020 do 10:00 hod.
(PDF, 66 kB)
pdf icon 13/2020/Ka
(PDF, 113 kB)
(ZIP, 237 kB)
§ 117 3. 8. 2020 do 10. 8. 2020 do 10:00 hod.
(PDF, 55 kB)
pdf icon 14/2020/Ka
(ZIP, 292 kB)
§ 117 4. 8. 2020 do 11. 8. 2020 do 9:00 hod.
(PDF, 64 kB)
pdf icon 15/2020/Ka
(ZIP, 558 kB)
§ 117 4. 8. 2020 do 12. 8. 2020 do 10:00 hod.
(PDF, 56 kB)
pdf icon 16/2020/Ka
(PDF, 112 kB)
(ZIP, 398 kB)
§ 117 5. 8. 2020 do 13. 8. 2020 do 10:00 hod.
(PDF, 162 kB)
pdf icon 17/2020/Ka
(PDF, 122 kB)
(ZIP, 302 kB)
§ 117 5. 8. 2020 do 13. 8. 2020 do 11:00 hod.
(PDF, 44 kB)
pdf icon 18/2020/Ka
(PDF, 94 kB)
(ZIP, 222 kB)
§ 117 5. 8. 2020 do 14. 8. 2020 do 10:00 hod.
(PDF, 145 kB)
pdf icon XX/2020/MN
(PDF, 125 kB)
(ZIP, 275 kB)
§ 117 22. 7. 2020 do 28. 8. 2020 do 17:00 hod.
(PDF, 54 kB)
pdf icon XXI/2020/MN
(ZIP, 1,1 MB)
§ 117 28. 8. 2020 do 9. 9. 2020 do 15:00 hod.
(PDF, 71  kB)
pdf icon XXII/2020/MN
(PDF, 52 kB)
(PDF, 54 kB)
§ 117 28. 8. 2020 do 14. 9. 2020 do 9:00 hod.
(PDF, 52 kB)
pdf icon XXIII/2020/Na
(ZIP, 622 kB)
§ 117 17. 9. 2020 do 25. 9. 2020 do 10:00 hod.
(PDF, 56 kB)
pdf icon XXVI/2020/MN
(ZIP, 738 kB)
§ 117 7. 10. 2020 do 19. 10. 2020 do 10:00 hod.
(PDF, 71 kB)
pdf icon XXIV/2020/MN
(ZIP, 511 kB)
§ 117 18. 9. 2020 do 28. 9. 2020 do 9:00 hod.
(PDF, 56 kB)
pdf icon 19/2020/Ka
(ZIP, 610  kB)
§ 117 13. 10. 2020 do 23. 10. 2020 do 10.00 hod.
(PDF, 48  kB)
pdf icon XXV/2020/MN
(ZIP, 2,3 MB)
(PDF, 39 kB)
(PDF, 84 kB)
§ 117 28. 10. 2020 do 9. 11. 2020 do 10:00 hod.
(PDF, 51 kB)
pdf icon XXVII/2020/Na
(ZIP, 2,5 MB)
§ 117 30. 10. 2020 do 9. 11. 2020 do 9:00 hod.
(PDF, 57 kB)
pdf icon XXVIII/2020/Na
(PDF, 53 kB)
(PDF, 53 kB)
§ 117 4. 11. 2020 do 12. 11. 2020 do 10:00 hod.
(PDF, 57 kB)
pdf icon 20/2020/SD
(PDF, 126 kB)
(PDF, 208 kB)
(DOCX, 17 kB)
((ODT, 9 kB)
(PDF, 433 kB)
(DOCX, 18 kB)
(ODT, 6 kB)
§ 25 11. 9. 2020 do 21. 9. 2020
(PDF, 246 kB)
(PDF, 172 kB)
pdf icon 21/2020/Ka
(WEB)
podlimitná zákazka 16. 9. 2020 do 5. 10. 2020 do 23.59 hod.
(PDF, 48  kB)
pdf icon 22/2020/Mi
(PDF, 57 kB)
Nadlimitná zákazka 16. 11. 2020 do 15. 12. 2020 do 9.00 hod.
(PDF, 60 kB)
pdf icon 23/2020/Ka
(PDF, 55  kB)
podlimitná zákazka 2. 11. 2020 do 9. 11. 2020 do 9.00 hod.
(PDF, 48  kB)
pdf icon 24/2020/Ka
(PDF, 87 kB)
(ZIP, 400  kB)
§ 117 6. 11. 2020 do 18. 11. 2020 do 10.00 hod.
(PDF, 48 kB)
pdf icon 25/2020/Ka
(PDF, 90 kB)
(ZIP, 2,7  MB)
§ 117 6. 11. 2020 do 18. 11. 2020 do 10.00 hod.
(PDF, 45 kB)
pdf icon 26/2020/Ka
(PDF, 55 kB)
Nadlimitná zákazka 16. 11. 2020 do 16. 12. 2020 do 9.00 hod.
(PDF, 56 kB)
pdf icon 27/2020/Ka
(PDF, 86 kB)
(ZIP, 865  kB)
§ 117 16. 11. 2020 do 26. 11. 2020 do 10.00 hod.
(PDF, 45 kB)
pdf icon 28/2020/Ka
(PDF, 87 kB)
(ZIP, 229  kB)
§ 117 24. 11. 2020 do 4. 12. 2020 do 9.00 hod.
(PDF, 45 kB)
pdf icon 10/Ba/2020
(PDF, 66 kB)
§ 117 27. 11. 2020 do 7. 12. 2020 do 10.00 hod.  
pdf icon 30/2020/Ka
(PDF, 56 kB)
(ZIP, 170 kB)
§ 117 23. 12. 2020 do 29. 12. 2020 do 10:00 hod.
(PDF, 45 kB)
pdf icon
71314300-5
71314000-2
(PDF, 351 kB)
(ZIP, 1,5 MB)
§ 117 26. 11. 2020 do 4. 12. 2020  

 

© Mesto Rožňava, 2021  Mária Kardošová, Ing. Miroslav Nálepa, Odbor právny a správy majetku mesta, Mestský úrad v Rožňave

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácie o zadaní zákazky

  Číslo VO Názov predmetu VO Oznámenie výsledku VO
pdf icon
XY/2020/MN Stavebné úpravy v kuchyni – ZŠ Zlatá
(PDF, 47 kB)

© Mesto Rožňava, 2020  Mária Kardošová, Ing. Miroslav Nálepa, Odbor právny a správy majetku mesta, Kancelária primátora, Mestský úrad v Rožňave