Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

V októbri si pripomíname výročie narodenia a úmrtia Kálmána Tichyho, významnej osobnosti rožňavskej kultúrnej histórie

 24.10.2023
V októbri si pripomíname výročie narodenia a úmrtia Kálmána Tichyho, významnej osobnosti rožňavskej kultúrnej histórie

Kálmán Tichy, známy historik, etnograf, redaktor, maliar a grafik sa narodil  31. októbra 1888 v Rožňave. Vypracoval sa na vynikajúceho muzeológa, ktorý svojou všestrannou aktívnou muzeologickou prácou a vtedy progresívnymi muzeologickými prístupmi vo veľkej miere prispel k dobrému menu rožňavského múzejníctva.

Kálmán Tichy bol v roku 1924 zvolený za riaditeľa Mestského múzea v Rožňave a funkciu riaditeľa zastával aj po zlúčení dvoch rožňavských múzeí – Mestského a Bansko-hutníckeho múzea v roku 1940.
V roku 1925 zreštauroval veľkorozmernú olejomaľbu Ferenca Paczku Attila halála (Smrť Attilu) umiestnenú vo veľkej sále Mestského domu v Rožňave. V tom istom roku vyhotovil návrhy k vydaniu pohľadníc mesta Rožňava.
Počas svojho pôsobenia vo funkcii riaditeľa vyvíjal veľké úsilie o sprístupnenie zbierok verejnosti formou stálej expozície, ale aj o vyhovujúce uloženie múzejných zbierok. Jeho snaha bola korunovaná úspechom v roku 1931, kedy bola verejnosti sprístupnená prvá povojnová expozícia Mestského múzea.
Za veľký úspech jeho činnosti sa označuje myšlienka, boj a úspešné zjednotenie dvoch rožňavských múzeí a prezentácia rôznorodých zbierkových jednotiek formou spoločnej expozície otvorenej v roku 1943.
Medzi priority Kálmána Tichyho patril aj neúnavný výskum gemerského regiónu, ktorý orientoval predovšetkým na zber vzácneho múzejného materiálu. Vďaka jeho zbierkotvornej činnosti si múzeum v priebehu niekoľkých rokov vybudovalo vzácnu, odborníkmi vysoko hodnotenú zbierku. Publikoval výsledky svojich výskumov a prednášal svoje poznatky  z dejín umenia a o historických pamiatkach Rožňavy a okolia. Popritom bol naďalej veľmi produktívnym a uznávaným výtvarným umelcom.
V roku 1948 musel Kálmán Tichy z politických dôvodov opustiť Rožňavu. Žil v Budapešti, kde 23. októbra 1968 zomrel. Pochovaný je na rožňavskom cintoríne.

Banícke múzeum v Rožňave dnes okrem najväčšej zbierky výtvarných diel Kálmána Tichyho uchováva vo svojom fonde aj množstvo ďalších predmetov viažucich sa k tejto významnej osobnosti - fotonegatívy a fotografie Rožňavy a okolia, diapozitívy, keramické emblémy vyhotovené podľa jeho návrhov a iný vzácny trojrozmerný materiál, archívny materiál a v neposlednom rade výsledky jeho publikačnej činnosti vo forme výtlačkov evidovaných v knižnici múzea.

Banícke múzeum v Rožňave pri príležitosti 70. výročia svojho založenia udelilo Kálmánovi Tichymu pamätnú medailu in memoriam. Svoje miesto má aj v Múzejnom panteóne, ktoré múzeum založilo v roku 2002 pri príležitosti 100. výročia svojho založenia. V roku 2018 v rámci Roka Kálmána Tichyho pripravilo rožňavské múzeum výstavu Kálmán Tichy (1888 – 1968). Na budove riaditeľstva múzea mu bola odhalená pamätná tabuľa.
        
Kálmán Tichy patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti rožňavskej kultúrnej histórie. V októbri 2023 si pripomíname 135. výročie jeho narodenia a 55. výročie úmrtia.

Zdroj:
Banícke múzeum v Rožňave, fondy História I a Výtvarné umenie
Fotoarchív Baníckeho múzea v Rožňave


Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave

 


© Mesto Rožňava, 24. 10.  2023 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta