Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Rožňava – niekdajšie banícke mestečko, Kalvária a početné historické pamiatky

 20.06.2023
Rožňava – niekdajšie banícke mestečko, Kalvária a početné historické pamiatky

Rožňava, mesto slávnych tradícií baníctva, školstva a remesiel, biskupské sídlo, administratívne a kultúrne centrum horného Gemera, leží na juhovýchode Slovenska v údolí rieky Slanej, medzi svahmi Slovenského Rudohoria a planinami Slovenského krasu. Obklopené je vencom hôr. Prvá písomná zmienka o Rožňave je z roku 1291 v darovacej listine, ktorú vystavil uhorský kráľ Ondrej III. ostrihomskému arcibiskupovi Ladomérovi. Prvou známou architektúrou Rožňavy je pôvodný farský kostol (v súčasnosti slúži ako biskupská katedrála) z roku 1304, ktorý prešiel mnohými prestavbami. V meste sa zachovalo vzácne historické jadro, ktorého srdcom je štvorcové námestie stredovekého pôvodu, najväčšie svojho druhu na Slovensku s množstvom vzácnych architektonických pamiatok. Rožňava je zároveň jedným z centier Gotickej cesty v Gemeri, na ktorej sa nachádzajú vzácne kultúrnohistorické pamiatky Spiša a Gemera. V súčasnosti je Rožňava okresným mestom patriacim do Košického samosprávneho kraja.

Viac informácii na: