Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Socha Lajosa Kossutha – bronzová socha v nadživotnej veľkosti

 26.09.2022
Socha Lajosa Kossutha – bronzová socha v nadživotnej veľkosti
Kultúrno-historické pamiatky na historických pohľadniciach Rožňavy
Socha Lajosa Kossutha – bronzová socha v nadživotnej veľkosti

Socha Lajosa Kossutha,  významnej osobnosti stredoeurópskych dejín a vodcu maďarskej revolúcie z rokov 1848-1849 patrí v Rožňave k významným pamiatkam výtvarného umenia.

Bronzová socha postavy Kossutha v nadživotnej veľkosti,  v slávnostnom uhorskom kroji, v rečníckom postoji so zdvihnutou pravou rukou je dielom maďarského sochára Józsefa Róna a na jej postavenie prispeli aj obyvatelia Rožňavy verejnou zbierkou.

Socha bola odhalená v máji 1907. Pôvodne stála na rožňavskom námestí, na ľavej strane trávnatého ostrovčeka. O niekoľko rokov neskôr, po vzniku Československej republiky, bola v roku 1920 z tohto miesta odstránená. Na svoje pôvodné miesto sa vrátila po Viedenskej arbitráži,  v júni 1939. Po oslobodení v máji 1945 bola zo svojho miesta opäť odstránená a premiestnená do dvora historickej radnice. V roku 1956, kedy začalo v meste vyvíjať povojnovú činnosť Banícke múzeum, bola socha prevezená do areálu bansko-hutníckej expozície. Svoje miesto našla na nádvorí pod smutnou vŕbou, kde stála do roku 1993. Až o 11 rokov neskôr, po rokoch strávených v nedôstojných podmienkach v garáži Technických služieb a v kotolni na sídlisku Juh, bola socha vo februári 2004 znovu odhalená pri budove riaditeľstva Baníckeho múzea v Rožňave, kde stojí dodnes.

V máji 2022 ubehne 115 rokov od odhalenia sochy Lajosa Kossutha na rožňavskom námestí v roku 1907.
 
 
 
Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave
 
Zdroj:
Banícke múzeum v Rožňave, zbierkový fond História I

1. Pohľadnica: Pozdrav z Rožňavy. Socha Kossutha. Vydal Sajóvidék, 1907
2. Pohľadnica: Pozdrav z Rožňavy. Socha Kossutha. Vydal Fuchs József, 1939
3. Pohľadnica: Rožňava. Socha Kossutha. Vydal Fuchs József, 1918-1919
4. Pohľadnica: Rožňava. Socha Kossutha. Vydal Gömöri Zoltán, 1939
5. Pohľadnica: Rožňava. Strážna veža a socha Kossutha. Vydal Sajó-Vidék, 1939
6. Pohľadnica: Rožňava. Námestie so sochou Kossutha. 1940