Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Radnica – významná svetská verejná stavba mesta

 12.09.2022
Radnica – významná svetská verejná stavba mesta
Kultúrno-historické pamiatky na historických pohľadniciach Rožňavy
Radnica – významná svetská verejná stavba mesta

Rozsiahly objekt radnice na západnej strane rožňavského štvorcového námestia vznikol po roku 1711 spojením dvoch starších, pôvodne dvojpodlažných barokových susediacich budov, ktoré dostali pri úprave jednotnú fasádu. Radnica pozostávala z prízemia a prvého poschodia. Neskôr, v 19. storočí ju nadstavali o ďalšie poschodie a klasicisticky prefasádovali, v polovici 20. storočia pričlenili k radnici meštiansky dom na severnej strane, avšak so zachovaním jeho pôvodnej fasády a upravené boli reprezentačné priestory druhého poschodia na divadelnú sálu.

Na trojhrannom štíte je viditeľný anjel s mestským erbom – skrížené kladivko a želiezko s troma ružami. Na fasáde budovy je nad vchodom do radnice umiestnená pamätná tabuľa na počesť Františka Rákócziho II. s informáciou o tom, že v rokoch 1706 – 1707 bola táto budova jeho sídlom, odkiaľ počas svojho pobytu v Rožňave riešil svoje vojvodcovské a vládne záležitosti.

Objekt je vzácny vďaka zaklenutým barokovým krížovým klenbám, ako aj vlastným významom historickej radnice. V súčasnosti sú priestory radnice  využívané na usporiadanie rôznych spoločenských udalostí.
 
Pôvodná stará, menšia radnica stála uprostred námestia pri zvonici. V roku 1603 bola  zničená,  pravdepodobne požiarom.
 
 
Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave
 
Zdroje:
https://www.pamiatkynaslovensku.sk/roznava-radnica
Zbierkový fond Baníckeho múzea v Rožňave, fond História I