Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Špitál – prvá rožňavská nemocnica

 23.09.2022
Špitál – prvá rožňavská nemocnica
Kultúrno-historické pamiatky na historických pohľadniciach Rožňavy
Špitál – prvá rožňavská nemocnica

Objekt niekdajšieho špitálu patrí medzi najimpozantnejšie budovy v Rožňave. Škoda len, že sa nachádza na mieste, kde nevynikne a ťažko hľadať dostatočnú hĺbku pre dobrý pohľad na ňu.

Nachádza sa na Betliarskej ceste č. 6, ktorá vychádza z námestia v severozápadnom kúte. Pri nájdení správneho uhla pohľadu sa naskytá návštevníkovi jedinečný pohľad: oproti špitál, vľavo biskupská katedrála, vpravo františkánsky kostol s kláštorom, ďalej vpravo severná časť historického námestia a po pravej strane v úzadí rímskokatolícka fara.

Prízemný nárožný objekt dal po morovej epidémii postaviť v rokoch 1712-1719 Juraj Andrássy pre účely mestského špitála. Okrem financovania výstavby zaopatril aj prevádzku špitála, ktorý v tom období disponoval 12 lôžkami. Od roku 1837 bol premenovaný na rímskokatolícky špitál a škoda, že svoje zdravotnícke služby poskytoval len pre katolíkov.

Rozsiahlejšia prestavba objektu prebehla v roku 1890, v 90. rokoch 20. storočia prešiel objekt komplexnou obnovou.

Hlavná fasáda budovy je nezvyčajne krásna. V jej strednej osi je umiestnená kamenná nápisová doska informujúca o založení špitála. Pod nápisovou doskou sa nachádza kovaná obruč, kde bola uložená pokladnička, do ktorej sa vyberalo na zabezpečenie chodu špitála. V strešnej atike sú tri hlboké niké s barokovými súsošiami z kameňa: sv. Florián, Pieta a korunovanie Panny Márie, ktoré boli osadené sekundárne. Zaujímavá je bývalá nemocničná sála s doteraz zachovaným trámovým stropom.

V budove prvej rožňavskej nemocnice v súčasnosti sídli Krajský pamiatkový úrad Košice, pracovisko Rožňava.
 
 
Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave
 
Zdroj:
Zbierkový fond Baníckeho múzea v Rožňave, fond História I
 
1. Pohľadnica Rožňava. Bývalý špitál - posledná budova vpravo popri ceste. Vydal Jozef Fuchs,1931
2. Pohľadnica Rožňava. Bývalý špitál-  posledná budova vpravo popri ceste, 1949
3. Pohľadnica Rožňava. Bývalý špitál - posledná budova vpravo popri ceste. Tatran, 1947 - 1952