Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Evanjelická dievčenská meštianka – škola v areáli Lutherovho dvora

 13.09.2022
Evanjelická dievčenská meštianka – škola v areáli Lutherovho dvora
Kultúrno-historické pamiatky na historických pohľadniciach Rožňavy
Evanjelická dievčenská meštianka – škola v areáli Lutherovho dvora
 
Založenie evanjelickej dievčenskej meštianskej školy inicioval superintendant Štefan Czékus. Od roku 1886 sa v nej vyučovalo v dvoch a neskôr, od roku 1895, v štyroch triedach.  Počet žiačok, ktoré školu navštevovali, sa pohyboval v rozpätí od 80 do 100 dievčat.
 
Účelová budova školy bola postavená v roku 1897 ako súčasť tzv. Lutherovho dvora, na okraji jeho areálu, v radovej zástavbe na hlavnej, dnes Šafárikovej ulici. Jednoposchodová budova mala pôdorys v tvare E, neskôr k nej pristavali po oboch stranách prízemné dvorové krídla. V roku 1898, kedy bola stavba ukončená, sa sem presťahovala výuka. Okrem učební tu boli aj byty pre učiteľov a dievčenský internát.

Objekt je zaujímavý architektonickou výzdobou hlavnej fasády, zaklenutými priestormi v suteréne, monumentálnym schodiskom a remeselnými prvkami v interiéri.

V nedávnej minulosti bola budova sídlom Strednej zdravotníckej školy v Rožňave. V súčasnosti slúži obchodným účelom a je v nej zriadené stravovacie zariadenie.
 
 
Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave
 
Zdroj:
Zbierkový fond Baníckeho múzea v Rožňave, fond História I