Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Biskupská rezidencia – sídlo biskupa rožňavskej diecézy

 12.09.2022
Biskupská rezidencia – sídlo biskupa rožňavskej diecézy
Kultúrno-historické pamiatky na historických pohľadniciach Rožňavy
Biskupská rezidencia – sídlo biskupa rožňavskej diecézy

Po zriadení biskupstva v Rožňave v roku 1776 Máriou Teréziou sa Rožňava stala sídlom rožňavského biskupstva.

Biskupská rezidencia - dvojpodlažná barokovo-klasicistická budova vznikla spojením niekdajšieho kláštora jezuitov na severnej strane štvorcového námestia s vedľajším meštianskym domom ako sídlo diecézneho biskupa a biskupského úradu v rokoch 1776 – 1778. Ukončením rozsiahlej prestavby v roku 1788 získal objekt jednotnú hlavnú fasádu v klasicistickom štýle podľa projektu rožňavského staviteľa Jánosa Mayera.

V druhej tretine 19. storočia bola stavba rozšírená smerom do Čučmianskej ulice o prístavbu knižnice. Areál bol zo severu a západu uzavretý koncom 20. storočia postavením novostavby. Z pôvodných dvoch vstupných brán do budovy sa zachoval len vstup na severnej strane námestia. Vo dvore sa nachádza záhrada.

Na balkóne sa nachádza rokokový biskupský erb so symbolmi šľachtickej koruny, na priečelí hlavnej fasády atika s nápisom a letopočtom.

V súkromnej kaplnke rožňavského biskupa, ktorá je súčasťou obytnej časti biskupskej rezidencie, sa nachádzajú vzácne hnuteľné pamiatky zo 17. – 19. storočia. Z hľadiska regionálnej histórie je mimoriadne vzácna biskupská knižnica a cenným zdrojom historických prameňov biskupský archív.

Objekt je pozoruhodný zachovanými klenutými priestormi vo všetkých podlažiach. Dodnes slúži svojmu pôvodnému účelu.

13. septembra 2003 rožňavskú diecézu navštívil ako prvý pápež Svätý otec Ján Pavol II. Tejto významnej udalosti je venovaná pamätná tabuľa umiestnená na budove biskupskej rezidencie.
                      
 
 Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave
 
Zdroj:
Zbierkový fond Baníckeho múzea v Rožňave, fond História I