Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Múzeum - prvá účelová budova v strednej Európe postavená pre banské a hutnícke múzejníctvo

 12.09.2022
Múzeum - prvá účelová budova v strednej Európe postavená pre banské a hutnícke múzejníctvo
Kultúrno-historické pamiatky na historických pohľadniciach Rožňavy
Múzeum - prvá účelová budova v strednej Európe postavená pre banské a hutnícke múzejníctvo
 
Jedným z obľúbených námetov historických pohľadníc Rožňavy je budova múzea.  Impozantná, prízemná, samostatne stojaca secesná stavba s historizujúcimi prvkami bola postavená v roku 1905 podľa projektu vtedajšieho riaditeľa rožňavských baní Alexandra Müllera, kedy vlna zakladania verejných múzeí zasiahla aj severovýchodné Uhorsko a o múzejné prístupy sa začali zaujímať miestni vzdelanci a nadšenci. Objekt a prvá expozícia Bansko-hutníckeho múzea, prezentujúca banícke, hutnícke a mineralogické zbierky otvorená v roku 1912, boli produktom pulzujúceho baníctva a železiarstva na začiatku 20. storočia. Na svoju dobu mimoriadne moderná budova počítala s členením prezentačných priestorov, s úložnými priestormi, ale aj so služobným bytom. V medzivojnovom období bola, žiaľ, využívaná ako vojenská ubytovňa, učňovská škola, knižnica a žandárska stanica. Vznikom prvej povojnovej expozície v roku 1956 tu našli opäť svoje miesto špecializované bansko-hutnícke expozície, budova slúži svojmu pôvodnému účelu.
 
1956 -    zriadenie prvej povojnovej bansko-hutníckej expozície (Okresné múzeum v Rožňave)
1967 -    otvorenie novej bansko-hutníckej expozície (Banícke múzeum v Rožňave)
1995 -    otvorenie novej Expozície baníctva a hutníctva Gemera
2018 - otvorenie novej Expozície baníctva a hutníctva Gemera s interaktívnymi prvkami

Banícke múzeum v Rožňave bolo založené v roku 1902 z iniciatívy Boršodsko-gemerskej skupiny Krajinskej uhorskej baníckej a hutníckej spoločnosti, za podpory mesta Rožňava a finančných darov Františky a Dionýza Andrássyovcov. Myšlienkovým tvorcom bol vtedajší riaditeľ baní na Železníku Gustáv Eisele, autor monografie gemerského baníctva.

Múzeum zmenilo niekoľkokrát svoj názov. V súčasnosti vyvíja činnosť pod názvom Banícke múzeum v Rožňave. V roku 2022 si pripomenieme 120. výročie založenia tejto významnej kultúrnej inštitúcie.
        
 
 
Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave
 
Zdroj:
Zbierkový fond Baníckeho múzea v Rožňave, fond História I