Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Stará Rožňava – pohľadnice podľa grafických návrhov Kálmána Tichyho

 06.02.2023
Stará Rožňava – pohľadnice podľa grafických návrhov Kálmána Tichyho

Kálmán Tichy (1888 – 1968), známy historik, etnograf, redaktor, maliar a grafik sa narodil v Rožňave. V roku 1924 bol zvolený za riaditeľa Mestského múzea v Rožňave a funkciu riaditeľa zastával aj po zlúčení dvoch rožňavských múzeí – Mestského a Bansko-hutníckeho múzea v roku 1940.

Medzi priority Kálmána Tichyho patril neúnavný výskum gemerského regiónu, ktorý orientoval predovšetkým na zber vzácneho múzejného materiálu. Vďaka jeho zbierkotvornej činnosti si múzeum v priebehu niekoľkých rokov vybudovalo vzácnu, odborníkmi vysoko hodnotenú zbierku. Publikoval výsledky svojich výskumov a prednášal svoje poznatky  z dejín umenia a o historických pamiatkach Rožňavy a okolia. Popritom bol naďalej veľmi produktívnym a uznávaným výtvarným umelcom. Hodnotné sú jeho olejomaľby, známejšie sú však jeho grafiky.

V rokoch 1921 – 1925 sa venoval návrhom na vydanie pohľadníc mesta. Predmetom jeho záujmu sa stala stará Rožňava. Mesto graficky spracoval na šiestich druhoch pohľadníc, ktoré v roku 1925 vydala tlačiareň Sajó-Vidék. Zobrazujú Brzotínsku ulicu, Strážnu vežu s krámikmi, františkánsky kostol s uličkou pri katedrále, garbiarske domy na Jovickej ulici, domy pri Drázuse a posledná stupa v Rožňave.

Kálmán Tichy patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti rožňavskej kultúrnej histórie.
    
Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave

Zdroj:
Súkromná zbierka Štefana Kesiho
1. Pohľadnica Rožňava / Rozsnyó. Františkánsky kostol s uličkou pri katedrále. Sajó-Vidék, 1925
2. Pohľadnica Rožňava / Rozsnyó. Strážna veža s krámikmi. Sajó-Vidék, 1925
3. Pohľadnica Rožňava / Rozsnyó. Brzotínska ulica.  Sajó-Vidék, 1925