Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Kostol Sv. Anny – františkánsky kostol

 12.09.2022
Kostol Sv. Anny – františkánsky kostol
Kultúrno-historické pamiatky na historických pohľadniciach Rožňavy
Kostol Sv. Anny – františkánsky kostol

Neskorobaroková stavba s klasicistickou úpravou – kostol a kláštor františkánov je dominantou severnej strany  historického námestia Rožňavy.

Kostol, spolu s pristavaným kláštorom, začali stavať v roku 1745. Veža kostola bola dokončená v roku 1782. Kostol niekoľkokrát vyhorel, svoju dnešnú podobu nadobudol v roku 1906. Vtedy k nemu bola z východnej strany pristavaná malá kaplnka Božieho hrobu. Kaplnka stojí na mieste stredovekej uličky, ktorá viedla z námestia smerom na sever ku Kalvárii. Spája sa s menom rožňavského maliara Júliusa Ádáma, ktorý kaplnku a klenby kostola vymaľoval figurálnymi nástennými maľbami s biblickými motívmi.

Priľahlý františkánsky kláštor na západnej strane kostola, tesne vedľa veže, bol postavený ako dvojpodlažná štvorkrídlová stavba s ústredným rajským dvorom.

Aktívna kultúrna a vzdelávacia činnosť františkánov v troch jazykoch viedla k zvažovaniu premenovať Rožňavu na Franzaue, Ferenczbánya, Ferenczová.

V kostole sa nachádza množstvo vzácnych hnuteľných pamiatok. V súčasnosti sa vo františkánskom kostole, ktorý je medzi Rožňavčanmi známy aj ako barátok temploma, slúžia sväté omše hlavne v maďarskom jazyku.

Kláštor neslúži svojmu pôvodnému účelu. V budove bol zriadený dom dôchodcov, neskôr v nej sídlil Štátny okresný archív v Rožňave. Dnes je objekt sídlom kultúrno-kreatívneho centra Kláštor.
 
 
Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave
 
Zdroj:
TAJTÁK, Ladislav a kol.: Dejiny Rožňavy I. 1. vyd. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1978
Zbierkový fond Baníckeho múzea v Rožňave, fond História I