Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Metercia a Attilova smrť – vzácne obrazy v zbierkach Baníckeho múzea

 26.09.2022
Metercia a Attilova smrť – vzácne obrazy v zbierkach Baníckeho múzea
Kultúrno-historické pamiatky na historických pohľadniciach Rožňavy
Metercia a Attilova smrť – vzácne obrazy v zbierkach Baníckeho múzea

Banícke múzeum eviduje vo svojich zbierkach dva vzácne obrazy - technickú kópiu stredovekej tabuľovej maľby Metercia z roku 1513  a veľkorozmernú olejomaľbu Attilova smrť z roku 1884.
 
Unikátnu tabuľovú maľbu neskorého stredoveku, známu ako Metercia alebo tiež Svätá Anna Samotretia, namaľoval neznámy umelec. Obraz znázorňuje tri hlavné postavy – sv. Annu, Pannu Máriu a Ježiša s výjavmi zo súdobého baníctva a hutníctva v pozadí. Miestom zobrazenia je s najväčšou pravdepodobnosťou stredoveká baňa Zvonivá severne od Rožňavy (Čučma), pri sútoku potokov Drázus a Lúč a jej okolie s baníckymi a hutníckymi aktivitami.
 
Najcennejším prínosom diela je verné a realistické zobrazenie jednotlivých momentov baníckej činnosti. Okrem ťažobnej činnosti obraz dokumentuje aj používanie stredovekých  nástrojov a náčiní a dobové oblečenie baníkov a hutníkov. Autor nebol baníkom, bol ale rozhodne dôkladným a svedomitým pozorovateľom, preto bez kritiky a prikrášľovania zvečnil to, čo videl. Zanechal tak hodnoverný materiál, ktorý umožňuje prijateľnú rekonštrukciu niekdajšieho baníctva v okolí.
 
Tabuľovú maľbu, určenú ako oltárny obraz, dal v mene baníkov namaľovať v roku 1513 rožňavský banícky cech na znak sľubu vernosti svojej patrónke sv. Anne. Rožňavská Metercia je vzácnym dokumentom stredovekej baníckej a hutníckej činnosti. Originál sa nachádza v biskupskej katedrále, technická kópia v bansko-hutníckej expozícii rožňavského múzea.
 
Veľkorozmerná historická olejomaľba Attilova smrť je dielom maďarského maliara Ferenca Paczku, ktorý obraz namaľoval v roku 1884 v Ríme. Autor na obrovskom plátne s rozmermi 280 cm x 336 cm znázorňuje historickú udalosť – smrť vodcu Hunov Attilu počas svadobnej noci. Olejomaľba zobrazuje moment prekvapenia jeho manželky, germánskej princeznej Ildikó pri objavení mŕtveho Attilu. Podľa inej verzie však spáchala vraždu práve Ildikó ako pomstu za pustošenie germánskych kmeňov Húnmi.
 
Obraz Attilova smrť patril medzi najvzácnejšie diela súkromnej zbierky grófa Gejzu Andrássyho. Prezentovaný bol v obrazárni grófa, v priestoroch dnešnej historickej knižnice kaštieľa v Betliari. Andrássyovci neskôr darovali obraz mestu Rožňava. Vystavený bol v priestoroch historickej Radnice. V 80. rokoch 20. storočia mesto odovzdalo olejomaľbu Baníckemu múzeu v Rožňave. V súčasnosti zdobí toto veľkorozmerné vzácne dielo interiér účelovej budovy Andrássyho obrazárne v Krásnohorskom Podhradí.
 
 
Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave
 
Zdroj:
Banícke múzeum v Rožňave, zbierkový fond História I
1. Pohľadnica Rožňava: Metercia – Svätá Anna Samotretia, 1938 - 1944
2. Pohľadnica Rožňava: Attilova smrť, 1938 - 1944