Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Rožňavský živý banícky orloj – zaujímavá prezentácia baníckej histórie Rožňavy

 26.09.2022
Rožňavský živý banícky orloj – zaujímavá prezentácia baníckej histórie Rožňavy
Zo života Baníckeho múzea v Rožňave
Rožňavský živý banícky orloj – zaujímavá prezentácia baníckej histórie Rožňavy
 
Rok 2022 sa nesie v znamení okrúhleho výročia Baníckeho múzea v Rožňave, významnej kultúrnej inštitúcie pôsobiacej v meste od roku 1902. Počas svojej 120 ročnej existencie múzeum prezentovalo banícku históriu gemerského regiónu formou niekoľkých expozícií.

V roku 2006 pripravili pracovníci múzea vo vlastnom podaní zaujímavú formu prezentácie baníckych dejín  mesta v podobe predstavenia Rožňavský živý banícky orloj – 12 najdôležitejších zastavení baníckej histórie mesta Rožňava. Dej tohto krátkeho pásma sa  opiera o historické fakty, nesleduje ich však detailne a prísne. Celý príbeh rozpráva rozprávač.

Dôležitú úlohu v príbehu zohráva Smrtka s kosou a kosákom. Zvonením a posúvaním ručičiek hodín z hodiny na hodinu poukazuje na jednotlivé prelomové etapy v dejinách mesta. Po každom zvonení a pretočení ručičiek  hodín vstupuje postupne do portálu jedna z 12 nehovoriacich postáv symbolizujúcich najdôležitejšie etapy dejín baníckej Rožňavy: pastier, ostrihomský arcibiskup Ladomír, nemeckí baníci, banícky cech, Rožňavská Metercia, Turek, Banská akadémia, Emanuel Andrássy - Železný gróf, Rimamuráň, Československý štát, socializmus, porevolučný baník. Po odchode poslednej dvanástej postavy už Smrtka nezazvoní – hodina dvanásta už totiž odbila. Na javisko prichádza postava Osud, ktorej dialóg so Smrtkou vyznie v prospech propagácie expozícií Baníckeho múzea v Rožňave.

Pracovníci Baníckeho múzea v Rožňave sa s Rožňavským živým baníckym orlojom predstavili niekoľkokrát. Prvýkrát vystúpili 23. júna 2006 v Košiciach ako hostia Východoslovenského múzea v programe Svätojánskej noci. V roku 2007 sa vystúpenie uskutočnilo dvakrát – v apríli v rámci otvorenia výstav Baníckeho múzea na Bratislavskom hrade a v novembri v Rožňave v rámci konferencie pri príležitosti 520. výročia založenia Zväzu hornouhorských banských miest. Naposledy, v pozmenenom obsadení, bolo predstavenie uvedené v septembri 2017 pri príležitosti slávnostného spustenia obnovenej fontány s baníckym orlojom v Rožňave.
 
 
Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave
 
1. Rožňavský živý banícky orloj, Bratislavský hrad, 2007. Zdroj: Fotoarchív Baníckeho múzea v Rožňave
2. – 3.  Rožňavský živý banícky orloj, Rožňava, 2007. Zdroj: Ing. Karol Tomány
4.  Rožňavský živý banícky orloj, Rožňava, 2017. Zdroj: mesto Rožňava