Oficiálna stránka mesta Rožňava

Krámiky – rad drobných, pôvodne stredovekých obchodov

 26.09.2022
Krámiky – rad drobných, pôvodne stredovekých obchodov
Kultúrno-historické pamiatky na historických pohľadniciach Rožňavy
Krámiky – rad drobných, pôvodne stredovekých obchodov

Krámiky sú situované v strede námestia, do tzv. ostrova na historickom námestí, a tvoria komplex so Strážnou vežou, rímskokatolíckym kostolom sv. Františka Xaverského a kaplnkou sv. Jána Nepomuckého.

V tomto priestore stála stredoveká radnica, v okolí ktorej sa obchodovalo, konali sa trhy. Obchodné miestnosti tvorili drevené prístrešky prilepené k obvodovým múrom radnice. Boli tu aj ďalšie, pre život v meste v stredoveku nevyhnutné objekty: strážny dom, verejné kúpele, objekt mestskej väznice a podzemné mestské pivnice. V druhej polovici 17. storočia tieto objekty spolu s radnicou zničil požiar.

Obnovila sa len menšia časť v podobe drobných obchodíkov, tvoriacich rad tesne k sebe pristavaných objektov. Postavená bola aj nová drevená tržnica. Na zrúcaninách si jezuiti postavili svoj kostol a v tesnom susedstve vznikla malá kaplnka Sv. Jána Nepomuckého. Tvorila súčasť severovýchodného  muriva krámikov.

Drevené časti boli niekoľkokrát vymenené a pri prestavbách boli malé obchody zjednocujúco upravované. V 19. storočí boli krámiky klasicisticky prefasádované a zastrešené pultovou strechou.

Krámiky sú jednoposchodové, pozdĺžna stavba pozostáva z ôsmich historických a jednej novodobej pristavanej časť.
Hodnotné sú veľké pivničné priestory, portál v suteréne a vyrezávané drevené konzoly podstrešia.

Účel sa nezmenil. Krámiky aj dnes pozostávajú z drobných obchodov.
                        
 
Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave
Zdroj:
Zbierkový fond Baníckeho múzea v Rožňave, fond História I
Súkromná zbierka
1. Pohľadnica Rožňava. Strážna veža, krámiky a kostol sv. Františka Xaverského. 1921
2. Pohľadnica Rožňava. Námestie so Strážnou vežou a krámikmi, trh. Vydal Sajó-Vidék, 1932
3. Pohľadnica Rožňava. Strážna veža, krámiky, kostol sv. Františka Xaverského a Morový stĺp. Vydal József Fuchs, 1938 – 1939
4. Pohľadnica Rožňava. Strážna veža, krámiky - obchody Baffy, Puskás, Hulyop, trh. Vydal  Özv. Mariska Györgyné kiadása, 1939. Súkromná zbierka