Oficiálna stránka mesta Rožňava

Szilvássyho vila – vila s vežou

 26.09.2022
Szilvássyho vila – vila s vežou
Kultúrno-historické pamiatky na historických pohľadniciach Rožňavy
Szilvássyho vila – vila s vežou
 
Vila s vežou patrila vychýrenému staviteľovi a majiteľovi tehelne v Rožňave Nándorovi Szilvássymu (1855 – 1913). Nachádza sa v južnej časti mesta  neďaleko miesta, kde kedysi stála tehelňa, ktorú Szilvássy postavil v roku 1912 a v ktorej sa údajne denne vyrobilo 10 až 15 000 tehál.
 
Rožňavský rodák Nándor Szilvássy bol na prelome 19. a 20. storočia staviteľom početných budov v Rožňave a okolí, z ktorých už niektoré neexistujú. Svoju povesť si získal postavením obrovskej budovy starej rožňavskej nemocnice, známej ako nemocnica Kósu-Schoppera. Jedným z jeho najúspešnejších staviteľských diel je kostol reformovanej cirkvi v Rožňave postavený v rokoch 1904 – 1905 podľa plánov budapeštianskeho projektanta Ferenca Weiningera.
                        
 
Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave

Zdroje:
Tököly, G.: Ki kicsoda Rozsnyón. MÉRY RATIO, Somorja, 1999
Zbierkový fond Baníckeho múzea v Rožňave, fond História I
Pohľadnica Pozdrav z Rožňavy. Szilvássyho vila. Vydal Sajó-Vidék, 1911