Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Stará nemocnica – komplex dvoch budov spojených kaplnkou

 13.09.2022
Stará nemocnica – komplex dvoch budov spojených kaplnkou
Kultúrno-historické pamiatky na historických pohľadniciach Rožňavy
Stará nemocnica – komplex dvoch budov spojených kaplnkou

Stará rožňavská nemocnica vznikla z finančnej dotácie, ktorú zanechala testamentom pani Alojzia Mihalovitsova,  vdova po lekárovi Dr. Károlyovi Kósovi. Želala si postaviť v Rožňave nemocnicu, ktorej založenie v správe rímskokatolíckej cirkvi inicioval už jej manžel Dr. Kósa. Neskôr k tomuto kapitálu prispel rožňavský biskup György Schopper a podľa projektu viedenského architekta Franza Neumanna bola postavená nová budova nemocnice v neogotickom slohu, otvorená v roku 1887. Objekt tvorí komplex dvoch budov, ktoré sú spojené kaplnkou. Kaplnka slúžila na bohoslužobné účely pre pacientov, personál nemocnice a aj pre širokú verejnosť.
 
Pozoruhodnosť objektu spočíva v pôvodnej účelovosti stavby. Zaujímavá je aj výzdoba čelnej fasády, liatinové zábradlie schodiska, zaklenutie vnútorných priestorov kaplnky, figurálne vitráže okien kaplnky a výmaľba od významného rožňavského maliara Gyulu Ádáma.

Dr. Kósa bol osobným lekárom biskupa Ferenca Lajcsáka, neskôr sa stal župným lekárom Gemerskej župy. Jeho telesné pozostatky sú pravdepodobne uložené v spomínanej kaplnke.
 
Budova starej rožňavskej nemocnice slúži v súčasnosti pre účely školy.
 
 
Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave
 
Zdroje:
Tököly, G.: Ki kicsoda Rozsnyón. MÉRY RATIO, Somorja, 1999. 447 s.
Zbierkový fond Baníckeho múzea v Rožňave, fond História I