Oficiálna stránka mesta Rožňava

Morový stĺp – pamiatka na epidémiu moru

 26.09.2022
Morový stĺp – pamiatka na epidémiu moru
Kultúrno-historické pamiatky na historických pohľadniciach Rožňavy
Morový stĺp – pamiatka na epidémiu moru
 
Po pohľadniciach zobrazujúcich mesto, jeho stavebné dominanty a iné významné stavby, tvoria ďalšiu významnú skupinu pohľadnice s vyobrazením diel výtvarného umenia. Mali pomerne veľký úspech, pretože poskytovali informácie o významných umeleckých dielach najširším vrstvám obyvateľstva za lacné peniaze. Výtvarné umenie je na rožňavských pohľadniciach  zastúpené sakrálnym i svetským umením.

Pred biskupskou rezidenciou, v severovýchodnej časti historického námestia, stojí Morový stĺp so sochou Immaculaty. Postavený bol na pamiatku morovej epidémie v Rožňave v roku 1710.

Neskorobaroková socha Panny Márie Nepoškvrnenej  v životnej veľkosti je umiestnená na vysokom podstavci. Postava Márie, zobrazená v dlhom rúchu a plášti, stojí na symbolickej zemeguli, ktorá je ovinutá hadom. Mária vo vytočenom postoji so zopnutými rukami a mierne naklonenou hlavou pravou nohou prišľapuje hada, ktorý symbolizuje mor.

Okolo roku 1730 bol stĺp doplnený o dve sochy – sochu sv. Floriána a sv. Jána Nepomuckého. Stáli na nízkych stĺpikoch z oboch strán. Neskôr boli odstránené a uložené do areálu biskupskej rezidencie. Zachovala sa len jedna z nich - socha sv. Jána Nepomuckého, patróna rožňavskej diecézy. Pôvodné kované železné zábradlie, ktorým bolo súsošie ohradené, sa nezachovalo.

V 90.-tych rokoch 20. storočia bola  socha Immaculaty reštaurovaná a nahradená kópiou. Pôvodná korintská hlavica stĺpa je umiestnená vo vstupnej časti riaditeľstva Baníckeho múzea v Rožňave.
 
 
Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave

Zdroj:
Zbierkový fond Baníckeho múzea v Rožňave, fond História I
1. Pohľadnica Rožňava. Severná strana námestia s katedrálou. Vpravo Morový stĺp. Vydal Sajó-Vidék, 1944
2. Pohľadnica Rožňava. Strážna veža, krámiky a Morový stĺp. Vydal József Fuchs, 1938 – 1944
3. Pohľadnica Rožňava. Námestie s Morovým stĺpom, v pozadí katedrála, 20. roky 20. storočia.
4. Pohľadnica Rožňava. Severná strana námestia s Morovým stĺpom, v pozadí katedrála, 1926
5. Pohľadnica Rožňava. Severná strana námestia s Morovým stĺpom, v pozadí katedrála. Vydal József Fuchs, 1917 - 1918
6. Pohľadnica Rožňava. Námestie s Morovým stĺpom. Vydavateľstvo Luna, 1948