Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Budova Banskej komory – objekt so svojráznym vzhľadom

 13.09.2022
Budova Banskej komory – objekt so svojráznym vzhľadom
Kultúrno-historické pamiatky na historických pohľadniciach Rožňavy
Budova Banskej komory – objekt so svojráznym vzhľadom

Objekt, Rožňavčanom známy aj ako Rákócziho mincovňa, je situovaný v radovej zástavbe na južnej strane historického námestia, na rohu s hlavnou ulicou. Budova zo začiatku 16. storočia má renesančný pôvod, postavená bola vo viacerých etapách. Rôzne prestavby z nej vytvorili zaujímavý objekt so svojráznym vonkajším vzhľadom predovšetkým vďaka charakteristickým mohutným oporným pilierom, ktoré boli postavené pravdepodobne zo statických príčin. Táto dvojpodlažná stavba mala v minulosti veľmi dôležité poslanie. Bola sídlom banskej komory a neskôr banského súdu. Spája sa aj s menom Františka Rákócziho II., ktorý tu, ako uvádzajú niektoré pramene,  počas svojho pobytu v meste v rokoch 1706 – 1707 prevádzkoval mincovňu. Tieto údaje však nie sú dodnes s istotou potvrdené.

Objekt bol prestavaný v polovici 19. storočia, poslednou obnovou prešiel v 90. rokoch 20. storočia. Zachované sú vzácne architektonické, výtvarné a remeselné prvky budovy. Dnes slúži obchodným účelom, sídlia v ňom predajne s priemyselným tovarom.
 
 
Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave
 
Zdroj:
Zbierkový fond Baníckeho múzea v Rožňave, fond História I