Oficiálna stránka mesta Rožňava

Kostol reformovanej cirkvi – najmladší kostol v Rožňave

 13.09.2022
Kostol reformovanej cirkvi – najmladší kostol v Rožňave
Kultúrno-historické pamiatky na historických pohľadniciach Rožňavy
Kostol reformovanej cirkvi – najmladší kostol v Rožňave
 
Kostol bol postavený v rokoch 1904 – 1905 ako posledný z existujúcich kostolov v Rožňave. Secesná stavba s prvkami neogotiky bola realizovaná podľa architektonických plánov budapeštianskeho projektanta Ferenca Weiningera z roku 1903. Stavbu riadil rožňavský staviteľ Nándor Szilvássy. Stavba s pristavanou vežou, situovanou na severovýchodnej strane kostola, so schodiskovou vežičkou na severozápadnej strane a so štítom na priečelí patrí k najkrajším reformovaným kostolom na Slovensku.

Fasáda kostola je obložená červenou leštenou tehlou v podobe dekoratívnych pásov, ktoré ju členia horizontálne i vertikálne. Tehly pochádzajú z tehelne staviteľa kostola Nándora Szilvássyho.

Vnútorné zariadenie z roku 1905 sa viaže k menu rožňavského stolárskeho majstra Ferencza Boyera, ktorý kazateľnicu s baldachýnom, lavice a ďalšie zariadenie kostola vybudoval v historizujúcom slohu zo sýtohnedo moreného dreva. Obradový stôl vyhotovil stolár István Füleky.

Stavbu kostola finančne podporili aj Dionýz a Františka Andrássyovci. Zároveň prispeli aj na organ, ktorý je dielom Istvána Kerékgyártóho z Debrecína.

Kostol reformovanej cirkvi v Rožňave je národnou kultúrnou pamiatkou.
 
 
Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave
 
Zdroj:
Zbierkový fond Baníckeho múzea v Rožňave, fond História I