Oficiálna stránka mesta Rožňava

Teologický seminár – objekt postavený ako účelová školská budova

 23.09.2022
Teologický seminár – objekt postavený ako účelová školská budova
Kultúrno-historické pamiatky na historických pohľadniciach Rožňavy
Teologický seminár – objekt postavený ako účelová školská budova
 
Objekt sa nachádza na Ulici Akademika Hronca. Jednoposchodová, samostatne stojaca budova bola postavená neďaleko katedrály v klasicistickom štýle v roku 1778 ako rímskokatolícke premonštrátske gymnázium. V roku 1814 tu dostal miesto katolícky seminár a v roku 1945 bol objekt prestavaný na detskú nemocnicu.

Za budovou je priestranný dvor, pôvodne s bohatou zeleňou, ohradený murovaným plotom so stĺpikmi a s prístupom z Betliarskej cesty.

Pred budovou je umiestnená bronzová busta bývalého profesora rímskokatolíckeho gymnázia Istvána Szabóa.

Objekt je vzácny pre zaujímavú architektonickú výzdobu fasády a zaklenutie vnútorných priestorov.  Pozoruhodné je, že bol postavený ako účelová školská budova. K výnimočným remeselným prvkom patria kované zábradlie nad schodiskom a vstupná kovaná brána do areálu.

Zaujímavá je skutočnosť, že v máji 1931 bola budove, v severnej časti prízemia,  sprístupnená prvá povojnová expozícia Mestského múzea v Rožňave.

V roku 1997 bol objekt privatizovaný, v súčasnosti tu sídlia administratívy menších firiem.
 
 
Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave
 
Zdroj:
Zbierkový fond Baníckeho múzea v Rožňave, fond História I
Obr. 1    Pohľadnica Rožňava. Hlavné katolícke gymnázium, vpravo budova teologického seminára (rádový dom premonštrátov). Vydal Józef Fuchs, 1914 – 1918.
Obr. 2 Pohľadnica Rožňava. Vľavo hlavné katolícke gymnázium a severná časť budovy teologického seminára. 30. roky 20. storočia.