Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Tabuľa pamätná mramorová

 06.02.2023
Tabuľa pamätná mramorová
Počas 120-ročnej histórie Baníckeho múzea v Rožňave bolo do zbierkového fondu rožňavského múzea nadobudnutých množstvo jedinečných a hodnotných predmetov. Časť z nich sa viaže priamo k múzeu. Stali sa tak svedectvom dejín rožňavského múzejníctva.
 
O zaujímavých  skutočnostiach viažucich sa k prvým rokom pôsobenia múzea vypovedá pamätná tabuľa.
 
Tabuľa je vyhotovená z bieleho mramoru a obsahuje rytý text v maďarskom jazyku so zláteným písmom. Text v maďarskom jazyku znie: EZT A MUZEUMOT GRÓF ANDRÁSSY DÉNESNÉ NEMESLELKŰ ALAPITVÁNYÁBÓL AZ ORSZ. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET BORSOD GÖMÖRI OSZTÁLYA MÜLLER SÁNDOR OKL. BÁNYAMÉRNÖK TERVEI SZERINT OTT JÓZSEF BUDAPESTI MŰÉPÍTÉSZ SZAKVEZETÉSÉVEL ÉPITTETTE 1905-BEN, BERENDEZTE ÉS MEGNYITOTTA 1912-BEN, UJJÁRENDEZVE ÉS A ROZSNYÓ VÁROSI MUZEUMMAL EGYBEKAPCSOLVA MEGNYÍLT 1943-BAN. (Preklad: Toto múzeum dala zo základiny ušľachtilej grófky Františky Andrássyovej  postaviť v roku 1905 Boršodsko-gemerská skupina Krajinskej uhorskej baníckej a hutníckej spoločnosti podľa projektu banského inžiniera Sándora Müllera pod odborným vedením budapeštianskeho staviteľa Józsefa Otta, zariadené a otvorené bolo v roku 1912, znovu zariadené a už zjednotené s Mestským múzeom bolo otvorené v roku 1943).
Tabuľa je v štyroch rohoch opatrená dierami k upevneniu.
 
Pamätná tabuľa je evidovaná v historickom fonde Baníckeho múzea v Rožňave, na úseku starších dejín, pod evidenčným číslom H-113. V súčasnosti je inštalovaná v prezentačných priestoroch múzea v Expozícii baníctva a hutníctva Gemera.
Rozmery: výška: 100 cm, šírka: 60 cm, hrúbka: 2 cm.
 
Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave
 
Zdroj:
Banícke múzeum v Rožňave, zbierkový fond História I