Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Rekonštrukcia materskej školy na ul. Vajanského v Rožňave

   30.05.2022
  Predmetom zákazky boli stavebné práce spojené s rekonštrukciou objektu materskej školy ...
  Rekonštrukcia materskej školy na ul. Vajanského v Rožňave

  Investor stavby: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

  Dodávateľ stavby: Skupina dodávateľov - MERIT Group s.r.o. – KISS stavebné práce, s.r.o. – líder skupiny MERIT Group s.r.o., Janka Kráľa 7, 974 01 Banská Bystrica

  Predpokladané náklady na vybudovanie: 442 297,16  € s DPH

  Lokalita: MŠ Vajanského ulica

  Lehota zahájenia: VI/2021

  Lehota ukončenia: X/2021

  OPIS:

  Predmetom zákazky boli stavebné práce spojené s rekonštrukciou objektu materskej školy v rozsahu:

  SO - 01 - Zateplenie

  SO - 02 - Výmena okien a vchodových dverí

  SO - 03 - Zateplenie plochej strechy

  SO - 04 - Zastrešenie objektu, Bleskozvod

  SO - 05 - Zmena dispozičného riešenia

  SO - 06 - Rekonštrukcia interiéru

  SO - 06 .1. - Ústredné vykurovanie

  SO - 06 .2. - Elektroinštalácia

  SO - 07 - Úprava dvora

  Materská škola je situovaná v intraviláne mesta Rožňava na ulici Vajanského č. 370/6 a je súčasťou hospodárskej budovy. Prístup ku materskej škole je z ulice Jarnej cez malú a veľkú bránu vybetónovanou upravenou plochou až ku hlavnému vstupu do škôlky. Areál materskej školy pozostáva z troch objektov - dva objekty MŠ a z hospodárskej budovy, ktorá slúži pre priamu prevádzku materskej školy. V tejto budove je prevádzka kuchyne aj so zázemím a kancelária riaditeľky. V areáli škôlky je väčšia časť plochy zatrávnená a sú tu vzrastlé stromy. Dvor - plocha na hranie je pred objektom ako aj za objektom MŠ, kde sú osadené detské preliezačky, pieskoviská a hojdačky. Terén v areáli materskej školy je rovinatý. V rámci tejto zákazky sa nemení využívanie a účel objektu. Projekt riešil zateplenie objektu, zateplenie strechy, výmenu okien a dverí materskej školy, dispozičné úpravy interiéru a exteriéru.

  © Mesto Rožňava, 2022, Zlata Macková, Kancelária primátora mesta