Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Obnova MsÚ v Rožňave, zvýšenie energetickej efektívnosti verejnej budovy

   26.08.2020
  Obnova je za účelom zníženia energetickej náročnosti objektu a vylepšeniu technického stavu objektu ...
  Obnova MsÚ v Rožňave, zvýšenie energetickej efektívnosti verejnej budovy

  Investor stavby: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

  Dodávateľ stavby: R.P.invest s.r.o. Bratislava

  Predpokladané náklady na vybudovanie: 31 000 € s DPH

  Lokalita: budova mestského úradu – Šafárikova 29

  Lehota zahájenia: III/2019

  Predpokladaná lehota ukončenia: VIII/2020

  OPIS:

  Obnova je za účelom zníženia energetickej náročnosti objektu a vylepšeniu technického stavu objektu. Na zníženie energetickej náročnosti objektov, zníženie nákladov na vykurovanie a osvetlenie, vnútornej tepelnej pohody a modernizácie budovy boli navrhnuté nasledovné opatrenia:

  • zateplenie obvodového plášťa
  • zateplenie strechy  
  • zateplenie stropu nad nevykurovanými priestormi (1.PP
  • výmena otvorových konštrukcií
  • zateplenie terasy (nová nášľapná vrstva)
  • výmena zábradlia na terase
  • zvýšenie atiky
  • výmena odvetrávacích komínkov, rotačných hlavíc, strešných vtokov
  • výmena rozvodov vykurovania a vykurovacích telies
  • výmena svetelných zdrojov
  • výmena bleskozvodov
  • nové požiarne rebríky
  • búracie práce – prípravné práce pre realizáciu rekonštrukcie