Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Koncepcia športu

Koncepcia rozvoja športu mesta Rožňava 2019 - 2022

pdf icon Koncepcia športu
(PDF, 1,4 MB)
pdf icon Príloha č. 1 - Zimný štadión mesta Rožňava 2019
(PDF, 648 kB)
pdf icon Príloha č. 2 - Letné kúpalisko mesta Rožňava
(PDF, 569 kB)
pdf icon Príloha č. 3 - Detské dopravné ihrisko mesta Rožňava
(PDF, 586 kB)
pdf icon Príloha č. 4 - Prehľad využiteľnosti športovej haly
(PDF, 467 kB)
pdf icon Príloha č. 5 - Dotazník koncepcia športu Rožňava
(PDF, 536 kB)
pdf icon Príloha č. 6 - Vyhodnotenie dotaznika - šport 2020
(PDF, 1,4 MB)

 


© Mesto Rožňava, 2020, Erika Švedová - Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava