Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Zabezpečenie novej technológie na zníženie čpavku na mestskom zimnom štadióne“ -Rekonštrukcia nízkotlakovej časti chladiaceho okruhu

   26.08.2020
  Ide o výmenu jestvujúcej expanznej nádoby, čpavkových čerpadiel a potrubných rozvodov. Navrhované riešenie zahŕňa nový nízkotlakový odlučovač čpavku s dvojicou čpavkových čerpadiel vrátane potrubných rozvodov prevádzkových a servisných armatúr a taktiež bezpečnostnej výbavy tlakovej nádoby ...
  Zabezpečenie novej technológie na zníženie čpavku na mestskom zimnom štadióne“ -Rekonštrukcia nízkotlakovej časti chladiaceho okruhu

  Investor stavby: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

  Dodávateľ stavby: PRIMACHLAD a.s. Kúpeľná 3, 080 01 Prešov

  Predpokladané náklady na vybudovanie: 99 999,36 eur s DPH

  Lokalita: zimný štadión, Štítnická ulica

  Lehota zahájenia: VIII/2020

  Predpokladaná lehota ukončenia: XI/2020

  OPIS: 

  Ide o výmenu jestvujúcej expanznej nádoby, čpavkových čerpadiel a potrubných rozvodov. Navrhované riešenie zahŕňa nový nízkotlakový odlučovač čpavku s dvojicou čpavkových čerpadiel vrátane potrubných rozvodov prevádzkových a servisných armatúr a taktiež bezpečnostnej výbavy tlakovej nádoby. Úprava nízkotlakovej časti chladiaceho okruhu zahŕňa výmenu čpavkových čerpadiel s riadením hladiny v nízkotlakovom odlučovači a výmenou sacieho a kvapalinového potrubia k radovej ploche s potrebnými prevádzkovými a regulačnými armatúrami vrátane tepelnej izolácie.

  © Mesto Rožňava, 2020, Zlata Macková, Kancelária primátora mesta