Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Koncepcia školstva

Koncepcia rozvoja školstva mesta Rožňava na roky 2021 - 2026

pdf icon
Koncepcia rozvoja školstva mesta Rožňava 2021 - 2026
(PDF, 3,8 MB)

 


© Mesto Rožňava, 2021, Mgr. Alžbeta Tamásová - Odbor školstva, Mestský úrad Rožňava