Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Zvonica

   30.05.2022
  Do urbanistického ani architektonického riešenia objektu projekt opravy a stavebných úprav nezasahuje. V terénnych úpravách sa architektonicky navrhuje rozšírenie nástupnej plochy pred zvonicou, ako zhromaždovacieho priestoru z prírodného kameňa a krátke časti oplotenia na východnej a západnej strane zvonice /cca 2 m/ ...
  Zvonica

  Investor stavby: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

  Dodávateľ stavby: KELTECH spol. s r.o.

  Predpokladané náklady na vybudovanie: 50 392,82 € s DPH

  Lokalita: Kalvária Rožňava

  Lehota zahájenia: V/2022

  Lehota ukončenia: VII/2022

  OPIS:

  Do urbanistického ani architektonického riešenia objektu projekt opravy a stavebných úprav nezasahuje. V terénnych úpravách sa architektonicky navrhuje rozšírenie nástupnej plochy pred zvonicou, ako zhromaždovacieho priestoru z prírodného kameňa a krátke časti oplotenia na východnej a západnej strane zvonice /cca 2 m/. Stavebno-technické riešenie: Okolo obvodového muriva zvonice sa očistí terén od náletových drevín, buriny a nečistôt. Z murovanej časti sa odstránia zvyšky jestvujúcich omietok po kamenné murivo. Demontuje sa jestvujúca podlaha aj schody z prírodného kameňa a prevedie sa nová dlažba s použitím kameňa, ktorý sa demontoval vrátane schodišťových stupňov. Dlažba z prírodného štiepaného kameňa sa prevedie aj na spevnenú plochu pred zvonicou do pieskového lôžka na štrkový podklad. vytvorením betónového prahu s vyspádovaním exteriérovej časti smerom von, ako aj osadenie odtokového prefabrikovaného žľabu, čo zabezpečí odvod vody od vstupu do zvonice. Z prízemnej časti sa odstránia všetky omietky. Po odstránení omietok sa špáry medzi kamenným murivom očistia od zvetranej omietky a opätovne vyšpárujú na spevnenie muriva. Vodorovné aj zvislé drevené konštrukcie zvonice sa demontujú, keďže sú v dezolátnom stave. Podľa prvkov konštrukcie, ktoré sú pôvodné, sa vyrobí replika s totožnými prierezmi, ktorá sa osadí na miesto pôvodnej na nový železobetónový veniec. Zrealizuje sa nové schodisko ako náhrada pôvodného. Predpokladá sa, že horná časť veže v súčasnej dobe ešte so šindľovou krytinou sa demontuje /zloží/ ako celok z maximálnou opatrnosťou, aby nevzniklo poškodenie. Šindľová krytina a oplechovanie horného špicu sa demontuje a demontuje sa aj kovový kríž osadený na vrchole vežičky. Kríž je potrebné ošetriť s protikoróznou úpravou, aby bolo možné jeho opätovné osadenie. Celá špička vežičky po oprave sa opätovne osadí na pôvodné miesto. Na striešku po obvode murovanej časti, ktorá bude vytvorená z nových drevených prvkov, sa uloží krytina z dreveného šindľa resp. z plastovej bridlice. Podľa dobových fotografií bola drevená časť veže obložená drevenými doskami, ktorých spoje boli prekryté lištami. V hornej časti bola vodorovne osadená okrasná lišta, ktorej približný tvar je možné vyrobiť podľa pôvodnej fotografie. Časť oplotenia, ktorá tvorí súčasť zvonice bude omietnutá a zakrytá sedlovou strieškou s umelou bridlicou . Zvonica bude uzavretá bránou z dubového reziva.

  © Mesto Rožňava, 2022, Zlata Macková, Kancelária primátora mesta