Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Cyklochodník Rožňava

   30.05.2022
  Cyklochodník je miestna komunikácia slúžiaca na dopravu osôb do práce a rekreačný účel, ktorá pozostáva z dvoch pruhov pre cyklistov a pruhu pre peších. Cyklochodník bude rekonštruovaný na pôvodnom chodníku pre peších, ktorý sa nachádza na sídlisku Juh, lemujúci ulicu Jána Pavla II (4-prúdová cestná komunikácia) ...
  Cyklochodník Rožňava

  Investor stavby: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

  Dodávateľ stavby:  EUROVIA SK, a.s. Košice

  Náklady na vybudovanie: 395 065,06 s DPH

  Lokalita: Alej Jána Pavla II

  Lehota zahájenia: IV/2022

  Predpokladaná lehota ukončenia: X/2022

  OPIS:

  Cyklochodník je miestna komunikácia slúžiaca na dopravu osôb do práce a rekreačný účel, ktorá pozostáva z dvoch pruhov pre cyklistov a pruhu pre peších. Cyklochodník bude rekonštruovaný na pôvodnom chodníku pre peších, ktorý sa nachádza na sídlisku Juh, lemujúci ulicu Jána Pavla II (4-prúdová cestná komunikácia). Keďže rozširovanie chodníka nie je možné z dôvodu blízkeho umiestenia optických sietí v zelenom páse, chodník po rekonštrukcii ostane v rovnakom profile – 3,5m. Začiatok rekonštruovaného chodníka začína na ulici Jána Pavla II pri križovatke s Jovickou ulicou, (oproti 13-poschodovým panelovým bytovým domom a pri pohostinstve Snaha). Chodník pokračuje smerom na juh, kde sa míňa cez križovatku s ulicou Kyjevskou a následne ďalej cez križovatku s ulicou Zakarpatskou, kde chodník prechádza cez 4-prúdovú cestnú komunikáciu na druhú stranu ulice Jána Pavla II. Chodník pokračuje ďalej smerom na juh, kde sa míňa cez križovatku s ulicou Kasárenskou a ďalej cez križovatku s ulicou Gemerskou. Cyklochodník končí pri križovatke ulice Jána Pavla II napájajúcej sa na Šafárikovu ulicu, ktorá smeruje do centra mesta a na priemyselnú časť. V miestach kde chodník prechádza cez jednotlivé križovatky, musí byť vytvorený pozdĺžny sklon tak aby koncová hrana chodníka a križovatky boli na jednej úrovni (bezbariérové riešenie).

  Členenie chodníka:

  SO-01 – Cyklochodník

  SO-02 – Dopravné značenie

  Rekonštrukciou pôvodného chodníka a jeho rozšírením sa odčlení časť pre peších chodcov a časť pre cyklistov. V chodníku pre chodcov bude vytvorený signálny pás a varovný pás. Vytvorí sa 5 bezbariérových priechodov cez cestnú komunikáciu. Napoja sa chodníky pre chodcov s existujúcimi priechodmi pre chodcov v technickom riešení pre nevidiacich. Cyklochodník bude označený dopravným značením. V rámci realizácie projektu Cyklochodník Rožňava budú vytvorené: - 2 oddychové zóny s lavičkami, stojanmi na bicykle a smetnými košmi, - Vytvorí sa 5 bezbariérových priechodov cez cestnú komunikáciu, - Vznikne nový prejazd ku obchodu "Bicykle-Servis-Šport, - Napoja sa chodníky pre chodcov s existujúcimi priechodmi pre chodcov v technickom riešení pre nevidiacich.

  © Mesto Rožňava, 2022, Zlata Macková, Kancelária primátora mesta