Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Hasičská zbrojnica

   26.08.2020
  Stavba je situovaná v blízkosti centra a pamiatkovej zóny Mesta Rožňava ...
  Hasičská zbrojnica

  Investor stavby: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

  Dodávateľ stavby: INOVA-KER, s.r.o., Okružná 2147/20, 04801 Rožňava

  Predpokladané náklady na vybudovanie: 46 924,44 € s DPH

  Lokalita: zadný trakt ZUŠ 

  Lehota zahájenia prác: VII/2020

  Lehota ukončenia:  X/2020

  OPIS:

  Stavba je situovaná v blízkosti centra a pamiatkovej zóny Mesta Rožňava. Na j parcele sa nachádza viacero navzájom prepojených objektov a spevnených plôch. Predmetná oblasť je zastavaná objektmi vyššej občianskej vybavenosti. Stavebnými úpravami a modernizáciou stavby investor vytvorí priestory pre dobrovoľný hasičský zbor mesta Rožňava.

  © Mesto Rožňava, 2020, Zlata Macková, Kancelária primátora mesta