Oficiálna stránka mesta Rožňava

Komunitný plán sociálnych služieb

  icon pdf
  Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2023-2027
  - schválený uznesením MZ č.68/2023 dňa 30.3.2023
  (PDF, 823 kB)
  icon pdf
  Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2016-2020
  - schválený uznesením MZ č. 233/2016 dňa 01.12.2016
  (PDF, 2,8 MB)
  icon pdf
  Sprievodca poskytovateľmi sociálnych, komunitných
  a verejnoprospešných služieb v meste Rožňava
  - informačný bulletin - marec 2014
  (PDF, 1,1 MB)