Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Komunitný plán sociálnych služieb

Oznamy - KPSS Aktivity - KPSS Metodika - KPSS

 

icon pdf
Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2016-2020
- schválený uznesením MZ č. 233/2016 dňa 01.12.2016
(PDF, 2,8 MB)
     
icon pdf
Sprievodca poskytovateľmi sociálnych, komunitných
a verejnoprospešných služieb v meste Rožňava
- informačný bulletin - marec 2014
(PDF, 1,1 MB)