Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Územný plán

Územný plán mesta Rožňava

Zobraziť
 
 
 
Materiály (súbory vo formáte pdf, jpg) si môžete prezrieť / stiahnuť - TU:

 

pdf Územný plán mesta Rožňava
(PDF, 1,6 MB)
pdf Registračný list Územného plánu mesta Rožňava
(PDF, 24 kB)
pdf Správa o postupe prerokovania Územno-plánovacej dokumentácie mesta Rožňava
(PDF, 32 kB)
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania k Návrhu Územného plánu mesta Rožňava
(PDF, 235 kB)
pdf Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rožňava k ÚP mesta Rožňava
(PDF, 167 kB)
jpg icon Grafická príloha
(JPG, 9,3 MB)
jpg icon Grafická príloha
(JPG, 9,3 MB)
jpg icon Grafická príloha
(JPG, 9 MB)
jpg icon Grafická príloha
(JPG, 5,8 MB)
jpg icon Grafická príloha
(JPG, 7,4 MB)
jpg icon Grafická príloha
(JPG, 10,6 MB)
jpg icon Grafická príloha
(JPG, 8 MB)
     
Zmeny a doplnky č. 1
pdf Textová príloha
(PDF, 5,5 MB)
pdf Textová príloha
(PDF, 1,2 MB)
jpg icon Grafická príloha
(JPG, 5,6 MB)
jpg icon Grafická príloha
(JPG, 5,3 MB)
jpg icon Grafická príloha
(JPG, 987 kB)
jpg icon Grafická príloha
(JPG, 1,8 MB)
     
Zmeny a doplnky č. 2
pdf Textová príloha
(PDF, 434 kB)
pdf Grafická príloha
(PDF, 6,9 MB)

 


© Mesto Rožňava, 2014  Mária Dovalová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave