Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Územný plán

Územný plán mesta Rožňava

Zobraziť
Materiály (súbory vo formáte pdf, jpg) si môžete prezrieť / stiahnuť - TU:
pdf Územný plán mesta Rožňava
(PDF, 1,6 MB)
pdf Registračný list Územného plánu mesta Rožňava
(PDF, 24 kB)
pdf Správa o postupe prerokovania Územno-plánovacej dokumentácie mesta Rožňava
(PDF, 32 kB)
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania k Návrhu Územného plánu mesta Rožňava
(PDF, 235 kB)
pdf Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rožňava k ÚP mesta Rožňava
(PDF, 167 kB)
jpg icon Grafická príloha
(JPG, 9,3 MB)
jpg icon Grafická príloha
(JPG, 9,3 MB)
jpg icon Grafická príloha
(JPG, 9 MB)
jpg icon Grafická príloha
(JPG, 5,8 MB)
jpg icon Grafická príloha
(JPG, 7,4 MB)
jpg icon Grafická príloha
(JPG, 10,6 MB)
jpg icon Grafická príloha
(JPG, 8 MB)
     
Zmeny a doplnky č. 1
pdf Textová príloha
(PDF, 5,5 MB)
pdf Textová príloha
(PDF, 1,2 MB)
jpg icon Grafická príloha
(JPG, 5,6 MB)
jpg icon Grafická príloha
(JPG, 5,3 MB)
jpg icon Grafická príloha
(JPG, 987 kB)
jpg icon Grafická príloha
(JPG, 1,8 MB)
     
Zmeny a doplnky č. 2
pdf Textová príloha
(PDF, 434 kB)
pdf Grafická príloha
(PDF, 6,9 MB)
     
  Zmeny a doplnky č. 3  
  Zmeny a doplnky č. 3 - (neboli schválené mestským zastupiteľstvom)  
     
  Zmeny a doplnky č. 4  
pdf Textová príloha
(PDF, 502 kB)
pdf Grafická príloha
(PDF, 260 kB)
pdf Grafická príloha
(PDF, 443 kB)
pdf Grafická príloha
(PDF, 344 kB)
pdf Grafická príloha
(PDF, 341 kB)
pdf Grafická príloha
(PDF, 316 kB)
     
  Zmeny a doplnky č. 5  
  Zmeny a doplnky č. 5 - (neboli schválené mestským zastupiteľstvom)  
     
  Oznámenie o zmenách a doplnkoch č. 6  
pdf Oznámenie
(PDF, 251 kB)
pdf Textová príloha
(PDF, 622 kB)
pdf Grafická príloha
(PDF, 6,9 MB)
pdf Grafická príloha
(PDF, 2,1 MB)
pdf Grafická príloha
(PDF, 2,1 MB)
pdf Grafická príloha
(PDF, 6,9 MB)
pdf Grafická príloha
(PDF, 406 kB)
pdf Grafická príloha
(PDF, 403 kB)
pdf Grafická príloha
(PDF, 4 MB)
pdf Grafická príloha
(PDF, 2 MB)
     
  Oznámenie o zmenách a doplnkoch č. 7  
pdf Oznámenie
(PDF, 183 kB)
pdf Zmena územného plánu - formulár
(PDF, 196 kB)

© Mesto Rožňava, 2021  Ing. Jana Nemes Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave