Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Revitalizácia Póschovej záhrady

   26.08.2020
  Predmetom zákazky je revitalizácia parku – Póschovej záhrady. Uvedený park sa nachádza v centrálnej časti mesta Rožňava. Pre dosiahnutie tohto cieľa sa budú realizovať nasledovné aktivity ...
  Revitalizácia Póschovej záhrady

  Investor stavby: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

  Dodávateľ stavby: STRABAG s.r.o., Bratislava - stav. prace

  Záhradníctvo SADEX s.r.o., Prešov - sadové úpravy   

  Predpokladané náklady na vybudovanie: 312 850 € s DPH

  Lokalita: Póschova záhrada 

  Lehota zahájenia prác: VIII/2020

  Lehota ukončenia: XII/2020

  OPIS:

  Predmetom zákazky je revitalizácia parku – Póschovej záhrady. Uvedený park sa nachádza v centrálnej časti mesta Rožňava. Pre dosiahnutie tohto cieľa sa budú realizovať nasledovné aktivity:

  1. časť : Stavebné práce

  • SO_01 Búracie práce a terénne úpravy
  • SO_03 Chodníky, komunikácie a spevnené plochy
  • SO_04, SO_05 Lávky
  • SO_06 Vodná plocha s fontánou a plastikou
  • SO_07 Oplotenie
  • SO_08 Elektroinštalácie
  • SO_09 Kamerový systém
  • SO_10 Informačný systém
  • SO_11 Drobná architektúra a mobiliár
  • SO_12 Prípojka vody
  • SO_13 Prípojka elektro

  2. časť Sadové úpravy

  Sadovnícke práce v rámci revitalizácie parku sú rozdelené do dvoch fáz. V prvej fáze to bude odborné ošetrenie existujúcich drevín a plánované výruby. V druhej fáze to bude výsadba novej zelene.

  © Mesto Rožňava, 2020, Zlata Macková, Kancelária primátora mesta