Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

MŠ Ernesta Rótha 4 - Zníženie energetickej náročnosti budovy - Rožňava

   30.05.2022
  V rámci tejto akcie sa nemení využívanie a účel objektu. Projekt rieši zateplenie objektu, zateplenie strechy, výmenu okien a dverí, ktoré ešte nie sú vymenené na Materskej škole, novú elektroinštaláciu - svetelné a zásuvkové rozvody, novú vzduchotechniku rekuperáciu a nové ústredné kúrenie ...
  MŠ Ernesta Rótha 4 - Zníženie energetickej náročnosti budovy - Rožňava

  Investor stavby: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

  Dodávateľ stavby: MIGI, spol. s.r.o., Matejovce nad Hornádom

  Predpokladané náklady na vybudovanie: 1.124.600,47   € s DPH

  Lokalita: MŠ Ernesta Rótha

  Predpokladaná lehota zahájenia: VII/2022

  Predpokladaná lehota ukončenia: XII/2023

  OPIS:

  V rámci tejto akcie sa nemení využívanie a účel objektu. Projekt rieši zateplenie objektu, zateplenie strechy, výmenu okien a dverí, ktoré ešte nie sú vymenené na Materskej škole, novú elektroinštaláciu - svetelné a zásuvkové rozvody, novú vzduchotechniku rekuperáciu a nové ústredné kúrenie. Na pavilóne A,C a D je strecha je zrealizovaná nová sedlová s krytinou z poplastovaného plechu. Strecha na budove B je ešte pôvodná plochá  so živičnou krytinou.

  Zámerom a cieľom tohto projektového riešenia je zabezpečenie lepšej mikroklímy v objekte, pri súčasnom znížení ich energetickej náročnosti a v neposlednej miere aj predĺženie ich životnosti. Pre splnenie tohto zámeru je potrebné vykonať tepelnú ochranu fasády kontaktným zateplením, spojeným s výmenou okien, vstupných dverí, zateplením podláh, zateplením stropov najvyššieho podlažia a zastrešením budovy. Taktiež projekt rieši rekonštrukciu vykurovacej sústavy, rekonštrukciu vnútorného elektroenergetického vybavenia osvetlenia vrátanie rekonštrukcie elektrických rozvodov a kabeláže a inštaláciu rekuperačnej jednotky na spätné získavanie tepla.

  Navrhnutou tepelnou ochranou sa dosiahne : - zníženie energetickej náročnosti objektov a vylepšenie pohody vnútorného prostredia zateplením, vylepšenie vzhľadu objektu v exteriéri - zvýšenie životnosti stavebných konštrukcií, odstránenie tepelných mostov, bude sa taktiež riešiť zastrešenie plochej strechy na objekte B novou sedlovou drevenou strechou s krytinou ľahkou plechovou z profilovaného plastolakovaného plechu.

  © Mesto Rožňava, 2022, Zlata Macková, Kancelária primátora mesta