Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Prístavba jedálne pri ZŠ Zlatá Rožňava

   26.08.2020
  Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s dobudovaním školskej jedálne pri Základnej škole ul. Zlatá 2 v Rožňave v rozsahu ...
  Prístavba jedálne pri ZŠ Zlatá Rožňava

  Investor stavby: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

  Dodávateľ stavby: STAVEX Rožňava s.r.o., Kyjevská 1881/18, 048 01 Rožňava

  Predpokladané náklady na vybudovanie: 315 175,26 € s DPH

  Lokalita: ZŠ Zlatá

  Lehota zahájenia: VI/2020

  Predpokladaná lehota ukončenia: X/2020

  OPIS:  

  Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s dobudovaním školskej jedálne pri Základnej škole ul. Zlatá 2 v Rožňave v rozsahu: Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory:

  • Stavebné objekty:
  • SO 01 Prístavba jedálne
  • SO 02 Dažďová kanalizácia
  • SO 03 Hydrant nadzemný

  Stavebné práce sa budú realizovať ako prístavba k dvojpodlažnému objektu školskej jedálne s učebňami a v malom rozsahu aj ako modernizácia existujúcich priestorov. Navrhovanými stavebnými úpravami dôjde k zvýšeniu kapacity objektu v počte pripravovaných jedál v kuchyni z 600 na 720 ks a k zväčšeniu úžitkovej plochy priestorov jedálne určenej pre stravovanie žiakov.

  © Mesto Rožňava, 2020, Zlata Macková, Kancelária primátora mesta