Oficiálna stránka mesta Rožňava

Zásady ochrany pamiatkového územia mesta Rožňava

  pdf icon Zásady ochrany pamiatkového územia Rožňava
  (PDF, 1,1 MB)
  pdf icon Okresny vestník
  (PDF, 1 MB)
  pdf icon Rozhodnutie o ochrannom pásme
  (PDF, 106 kB)
  pdf icon
  Všeobecne záväzná vyhláška o vyhlásení historického jadra mesta
  Rožňava za pamiatkovú zónu
  (PDF, 178 kB)
  Archív materiálov MZ - zip Zásady ochrany pamiatkového územia Rožňava  - Analýzy
  (ZIP, 6,7 MB)
  Archív materiálov MZ - zip Zásady ochrany pamiatkového územia Rožňava  - charakteristické pohľady
  (ZIP, 27,7 MB)
  Archív materiálov MZ - zip Zásady ochrany pamiatkového územia Rožňava - mapy
  (ZIP, 16,7 MB)
  Archív materiálov MZ - zip Zásady ochrany pamiatkového územia Rožňava  - historické mapy
  (ZIP, 6,7 MB)