Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok v meste

   26.08.2020
  Cieľom predmetu obstarávania je obstaranie a osadenie 8 (ôsmich) autobusových zastávok v meste Rožňava ...
  Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok v meste

  Investor stavby: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

  Dodávateľ stavby: Veríme v zábavu, s.r.o. Trenčín – Nové Zlatovce

  Predpokladané náklady na vybudovanie: 80 000,00 eur s DPH

  Lokalita: mesto Rožňava

  Lehota zahájenia: po schválení dotácie

  Predpokladaná lehota ukončenia: do 6 mesiacov od odovzdanie staveniska

  OPIS:

  Cieľom predmetu obstarávania je obstaranie a osadenie 8 (ôsmich) autobusových zastávok v meste Rožňava. Súčasťou zákazky je aj úprava podkladu jednotlivých zastávok.  Konštrukcia autobusových  zastávok  sa namontuje na upravený podklad.  V rámci príslušenstva  zastávok  budú:  lavičky, koše, informačnú tabuľa na označenie zastávky, tabuľu na cestovný poriadok, vitrínu, plagátovaciu plochu.

  © Mesto Rožňava, 2020, Zlata Macková, Kancelária primátora mesta