Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Program rozvoja mesta

Program rozvoja mesta na roky 2023-2027

pdf icon Program rozvoja mesta Rožňava 2023 - 2027
(PDF, 32 MB)

Program rozvoja mesta na roky 2015-2022

pdf icon Stratégia mesta Rožňava 2015-2022
(PDF, 2 MB)
pdf icon Program rozvoja mesta Rožňava 2015 - 2022 - AKČNÝ PLÁN 2020 - 2022
(PDF, 1,2 MB)

 

 

Program rozvoja mesta 2015 - 2020 (2022)

pdf icon Profil
(PDF, 2,9 MB)
pdf icon Stratégia
(PDF, 2,1 MB)
pdf icon Akčný plán
(PDF, 1,1 MB)
pdf icon Akčný plán - RIÚS
(PDF, 1,2 MB)
pdf icon Brožúra
(PDF, 1,7 MB)
pdf icon
Monitoring plnenia Akčného plánu rozvoja mesta Rožňava
za obdobie 2015 – 2017
(PDF, 1,4 MB)
pdf icon Akčný plán rozvoja mesta RV 2018-2019
(PDF, 732 kB)
pdf icon
Vyhodnotenie Programu rozvoja mesta Rožňava 2015-2020(2022)
k 31.12.2018
(PDF, 1,2 MB)
pdf icon Vyhodnotenie plnenia indikátorov PRM 2015-2020(2022) k 31.12.2019
(PDF, 200 kB)
     
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Rožňava 2007 - 2013  
pdf icon Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Rožňava
(PDF, 1,4 MB)