Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Investičné akcie

 
Prehľad investičných akcií Mesta Rožňava v rámci participatívneho rozpočtu mesta Rožňava
 
pdf icon
Prehľad investičných akcií Mesta Rožňava
(PDF, 51 kB
 

© Mesto Rožňava, 18. 4. 2018 Zlata Macková, Odbor právny a správy mestského majetku , Mestský úrad Rožňava