Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

ŽBK Rožňava

 16.08.2011
ženský basketbalový klub
ŽBK Rožňava
Názov klubu: ŽBK Rožňava
Sídlo - ulica: 9.mája č.8
PSČ: 04801
Obec: Rožňava
Okres: Rožňava
Kraj: Košický
Právna forma žiadateľa: Občianske združenie
IČO žiadateľa:  42329914
DIČ žiadateľa:
Predmet činnosti žiadateľa (stručne sa uvedie predmet činnosti žiadateľa)*: Basketbalový klub- organizácia a rozvoj športovej činnosti v odvetví mládežníckeho a vrcholového basketbalu.
Vznik právnickej osoby 18.7.2014
Štatutárny zástupca žiadateľa: Ing. Martina Molnárová
Funkcia: Prezident
Číslo telefónu a e-mail: 0911774284martina.molnarova@gemtex.sk
Bankové spojenie názov banky: SLSP a.s.
Číslo účtu a kód banky: 5061758803/0900
IBAN: SK84 0900 0000 0050 6175 8803
Kontaktná osoba meno a priezvisko: Ing. Martina Molnárová
Číslo telefónu a e-mail: 0911774284martina.molnarova@gemtex.sk
 
Organizátorom a spoluorganizátorom všetkých zápasov a turnajov je ŽBK Rožňava, spolu s mestom Rožňava a firmou Gemtex a.s.
 
Popis činnosti:
ŽBK Rožňava je ženský basketbalový klub, ktorého hlavnou úlohou je organizácia a rozvoj všestrannej športovej činnosti v odvetví mládežníckeho a vrcholového basketbalu. Cieľom činností OZ je rozvoj športových aktivít detí a mládeže s  náväznosťou na bohatú  históriu ženského basketbalu v Rožňave. Úlohou klubu je podporovať  v deťoch  prirodzený športový potenciál , zodpovednosť, kolektívny duch a v prvom rade lásku k basketbalu. Svoje úsilie smeruje na výchovu sebavedomých hráčok, ktoré budú môcť dôstojne reprezentovať svoj klub a mesto.  Celý projekt sa nesie v duchu myšlienky Športom proti drogám, tak aby deti vyplnili svoj čas zmysluplne a nasmerovali svoje mimoškolské aktivity na rozvoj duševného a fyzického zdravia. ŽBK Rožňava má podobne ako minulé roky zastúpenie vo viacerých kategóriách regionálnej i celoslovenskej basketbalovej ligy. Mimo súťažné družstvá najmenších basketbalových nádejí sa pravidelne zúčastňujú turnajov mini basketbalovej ligy. Hráčky absolvujú počas sezóny viac ako 150 zápasov a je pre nás povzbudením, keď dokážu vyhrávať zápasy s rovesníčkami so silných basketbalových klubov Košíc, Popradu či Ružomberka. Je to dobrou vizitkou, že kvalitnou prácou našich trénerov, nadšením rodičov a výkonmi našich hráčok môžeme dosahovať kvalitné výsledky v jednotlivých kategóriách. Víziou klubu je vybudovanie širokej hráčskej základne, aby sme mohli hráčky postupne zaradiť do jednotlivých kategórii s logickou a opodstatnenou náväznosťou jednotlivých článkov basketbalovej pyramídy. Svojou činnosťou sa snaží klub osloviť  čo najviac ľudí, ktorí majú chuť spolupodieľať sa na výchove mladej basketbalovej generácie, ktorým záleží na tom, aby  basketbal opäť zapĺňal hľadiská v našom meste  a aby hráčky mali vytvorené podmienky na to, aby mohli osobnostne, športovo a basketbalovo rásť.
 

 

pdf icon ŽBK Rožňava ( prezentácia klubu a fotky
(PDF, 1,1 MB)
 
 
 

© Mesto Rožňava, 2022 Erika Švedová, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava