Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Klub slovenských turistov TJ Elán Rožňava

 09.01.2014
- turistika -
Klub slovenských turistov TJ Elán Rožňava

Názov klubu: Klub slovenských turistov TJ Elán Rožňava

Sídlo: Štítnická č.7,  04801 Rožňava

Predseda klubu: Martina Markušovská

Tel. +421907261652

E-mail: mmakusovsky@gmail.com

Web stránka klubu: www.kstelan.estranky.sk

Facebook: skupina - KST TJ Elán Rožňava

Klub pôsobí v rámci Telovýchovnej jednoty Elán Rožňava

Predseda TJ/štatutár: PaedDr. Marek Kmeť

IČO: 31949487

č.ú: SK35 0900 0000 0051 7345 3924

Sídlo: Štítnická č.7,  04901 Rožňava

Charakteristika:

Členskú základňu tvoria turisti z Rožňavy a blízkeho okolia. Veková skladba deti až seniori. Klub je zameraný na všeobecnú turistickú činnosť, na spoznávanie krás prírody, kultúrnych a historických pamiatok. Brigádnicky sa zapájame aj do údržby a obnovy turistických chodníkov v našom regióne.  

Činnosť klubu vedie výbor na základe Turistického kalendára ktorý je priebežne aktualizovaný. Podujatia sú zverejnené na web stránke klubu a na Facebook v skupine KST TJ Elán Rožňava. Sme otvorený klub, našich podujatí sa môžu zúčastňovať aj nečlenovia nášho klubu. Okrem vlastných podujatí sa zúčastňujeme aj na podujatiach iných organizátorov. Spolupracujeme s Jednotou dôchodcov Slovenska pri organizovaní turistických podujatí pre seniorov.

História:

História turistického klubu začala už v rámci Okresného domu pionierov a mládeže (ODPaM) v Rožňave. Pri vzniku Telovýchovnej jednoty TJ Elán ODPaM v Rožňave v roku 1971 sa aj turistický krúžok stal súčasťou novovzniknutej TJ Elán ODPaM Rožňava. V súčasnosti pôsobí v rámci TJ Elán Rožňava.

Naše tradičné turistické podujatia:

Zimný prechod roklinami Slovenského raja

Jarný prechod Silickou planinou

Prechod Plešiveckou planinou

Vianočný výstup na Brzotínsku skalu

Účasť na Celoslovenských turistických zrazoch KST, Stretnutie priaznivcov KST, Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska (v minulosti sme boli aj spoluorganizátormi uvedených celoštátnych podujatí).

 


© Mesto Rožňava, 2022, Erika Švedová - Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava