Oficiálna stránka mesta Rožňava

Basketbalový klub ŠPD – športom proti drogám Rožňava

 16.08.2011
občianske združenie
Basketbalový klub ŠPD – športom proti drogám Rožňava

Názov klubu: Basketbalový klub ŠPD – športom proti drogám Rožňava
Sídlo: Námestie baníkov 24, 048 01 Rožňava
Štatutárny zástupca: Ing. Michal Bagačka – prezident klubu

IČO: 35562170
Dátum registrácie: 22.7.2004

Charakteristika:

Basketbalový klub BK ŠPD – športom proti drogám Rožňava nadväzuje na bohatú históriu športu, konkrétne basketbalu, ktorý má v meste svoje pevné zázemie, za sebou nesmierne veľa úspechov a pred sebou ešte mnoho výziev.

Tak ako sa uvádza v historických záznamoch (viď príloha História klubu), na území mesta Rožňava sa basketbal začal hrať už v roku 1931. Hneď od svojho začiatku sa v meste stal veľmi obľúbeným športom a počas svojej doterajšej histórie dosiahol nespočetné množstvo úspechov, pri ktorých pozitívne propagoval nie len samotný šport ale zároveň aj mesto Rožňava. Klub počas svojho dlhoročného pôsobenia na území mesta niekoľko – krát zmenil svoj názov, adresu či domovskú telocvičňu. Avšak jeho podstata bola vždy jednoznačná: Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a športu detí, mládeže a dorastu. V tomto duchu klub prešiel aj poslednou zmenou v roku 2004, kedy sa do jeho názvu dostal symbol dnešnej filozofie Rožňavského basketbalu. Slovné spojenie ŠPORTOM PROTI DROGÁM, jednoznačne deklaruje náš postoj k výchove a rozvoju detí, mládeže a dorastu. Mnohý z nás si často zaspomínajú na svoje detstvo a dospievanie a porovnávajú ho s dnešným prostredím a možnosťami dnešnej doby. My v basketbalovom klube denne poskytujeme možnosť dnešným deťom, mládeži a dorastu rozvíjať svoju telesnú kultúru, realizovať svoj mimoškolský čas v zdravom športovom prostredí, venovať sa telesnému i duševnému zdraviu, ktoré šport so sebou prináša. Zároveň im umožňujeme vytvoriť si priateľstvá a väzby na celý život, pripravujeme im prostredie, kde si môžu v duchu fair – play zasúperiť s rovesníkmi či už z ostatných škôl na území mesta, tak aj z iných miest SR alebo zahraničia. Klub má aktuálne 117 členov, z ktorých 100 sú deti, mládež a dorast. Celý realizačný tím a vedenie klubu funguje na báze dobrovoľníctva, teda nie je a ani nebude za svoju činnosť nijako odmeňovaný.

Aby sme dokázali vytvoriť vhodné a stimulujúce prostredie musíme pri našich aktivitách vynaložiť nemalé úsilie. Náš klub zastrešuje celú mužskú kategóriu basketbalu, do ktorej patria zložky mladších žiakov, žiakov, starších žiakov, kadetov, juniorov a mužov. Ročne takto pozitívne vplývame a vychovávame takmer 100 hráčov vo veku od 8 rokov. Pripravujeme pre nich denne tréningy, na ktorých rozvíjame ich telesné i hráčske schopnosti, počas víkendov s nimi absolvujeme majstrovské zápasy v súťažiach jednotlivých kategórií, kde si môžu zmerať sily s rovesníkmi z celej SR. Počas leta a začiatkom jesene sa vždy v rámci možností, ktoré máme (najme finančných), snažíme pripraviť pre našich hráčov v detských, mládežníckych a dorastových kategóriách prípravu na novú sezónu. Nakoľko sme si v klube stanovili vysoké ciele a radi by sme vytvorili širokú hráčsku základňu odchovancov, ktorí by následne mesto reprezentovali v mužskej kategórii, zamerali sme všetky svoje aktivity a úsilie do nasledujúcich období na deti, mládež a dorast. V týchto kategóriách by sme v najbližších rokoch chceli čo najviac posilniť rozvoj a výchovu chlapcov. Zároveň ich budeme viesť k zvyšovaniu kvality ich života vo forme zdravej výživy a životného štýlu, správnej regenerácie po športovej záťaži a dodržiavaniu správnej životosprávy, ktorá je pre športovcov veľmi dôležitá.

Spôsob propagácie mesta Rožňava:

Hlavným spôsobom propagácie mesta Rožňava sú výborné výsledky, ktoré náš klub dosahuje a bude dosahovať aj nasledujúcich obdobiach. Ako príklad uvediem výborný výsledok našich hráčov v kategórii starších žiakov, ktorí sa pod hlavičkou Základnej školy Zlatá prebojovali cez okresné i krajské kolo až na celoslovenský záverečný turnaj, kde obsadili krásne 7. miesto. V konkurencii rovesníkov z celej SR tak obstáli výborne. Táto forma propagácie má silný dosah, nakoľko informácie o jednotlivých súťažných zápasoch sa zverejňujú v rôznych periodikách (Korzár a iné denníky) a zároveň na mnohých informačných portáloch (SBA, Roznava24, apod.).

Zároveň na propagáciu mesta využijeme našu webovú stránku www.bkspdroznava.sk. Všetky naše facebookové funpage stránky a skupiny taktiež obsahujú logo či slogan mesta. Týmito formami oslovíme široký okruh ľudí, ktorí si budú môcť fixovať vo svojich mysliach, že mesto Rožňava podporuje mládežnícke športové kluby, zdravý životný štýl detí, mládeže a dorastu, vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry a športu detí, mládeže a dorastu. Zároveň v spojení s našim názvom a postojom ŠPORTOM PROTI DROGÁM, mesto vyjadruje aj svoj postoj a filozofiu vedenia a výchovy mládeže v meste Rožňava.

História klubu:

Podľa dostupných materiálov sa basketbal v Rožňave začal hrávať v roku 1931. Základy basketbalu položili učitelia telesnej výchovy na gymnáziu v Rožňave Fajt a Hložek. V tomto roku došlo k prvému basketbalovému zápasu medzi Rožňavou a Košicami pri príležitosti ľahko atletických pretekov na vonkajšom basketbalovom ihrisku na futbalovom štadióne.

Po oslobodení Rožňava súťažne hrala vo Východoslovenskej basketbalovej župe (Divízna súťaž ) pod vedením učiteľa telesnej výchovy na gymnáziu Jána Kossútha. Rožňavu reprezentovalo družstvo gymnázia. V ročníku 1947 – 1948 sa stalo majstrom divízie.

V roku 1949 vznikol SOKOL BANÍK ROŽŇAVA, vytvoril sa v ňom basketbalový odbor, vedúci bol Emil Gašpár – profesor gymnázia.

Prínosom pre rozvoj basketbalu v Rožňave bol príchod mladého učiteľa telesnej výchovy na gymnázium Juraja Filčáka (neskôr známeho trénera a funkcionára v Prešove) a potom Jozefa Vitkovského učiteľa telesnej výchovy na gymnáziu (neskôr športového organizátora v Košiciach), ktorí pomohli rožňavskému basketbalu zvlášť v technickom ponímaní hry.

Ďalším veľkým prínosom bolo postavenie novej v tú dobu najmodernejšej telocvične na Slovensku – telocvičňu Baníckeho učilišťa štátnych pracovných záloh, ktorá sa stala baštou basketbalu v Rožňave. Učilište zabezpečovalo pre všetky družstvá dresy, lopty. Zásluhou dobrých organizačných schopností Jozefa Vitkovského v novej telocvični sa začal uskutočňovať rad turnajov, tradičné turnaje mužov o BANÍCKY KAHANEC FEBRUÁROVÉHO VÝŤAZSTVA, (Účastníci popredné ligové družstvá – SVIT, KOŠICE, BRATISLAVA A ZO ZAHRANIČIA), pre dorastencov turnaje stredných škôl – VEĽKÁ CENA ZSŠ (jedenásť ročných stredných škôl). Popularita basketbalu bola aj medzi obecenstvom o čom svedčila návštevnosť  na zápasoch – vždy plné hľadisko.

  1. GYMNÁZIUM ROŽŇAVA
  2. TJ SOKOL BANÍK ROŽŇAVA
  3. TJ PRACOVNÉ ZÁLOHY (PZ)
  4. TJ BANÍK ROŽŇAVA
  5. TJ GEOLÓG ROŽŇAVA
  6. TJ BANÍK AGRO ROŽŇAVA
  7. BK SATURN ROŽŇAVA
  8. BK PLY SPO ROŽŇAVA
  9. BK ŠPD ROŽŇAVA (od sezóny 2004/2005)

 


© Mesto Rožňava, 2016, Erika Švedová - Odbor školstva, kultúry, vzdelávania a športu, Mestský úrad Rožňava