Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

TAEKWONDO HAKIMI Rožňava

 21.02.2012
Občianske združenie kórejského bojového umenia
TAEKWONDO HAKIMI Rožňava
Názov klubu: TAEKWONDO HAKIMI Rožňava

Sídlo: Rudná 199, 04801 Rožňava

Štatutár: Mgr. Nora Angyalová – predseda OZ

IČO: 35563095

DIČ: 2021912167

Číslo účtu: SK10 0900 0000 0005 1153 9702

Kontakt: angyalova.nora@gmail.com  +421 908 383 161

Počet členov: 60 (z toho deti a mládež 40)

Web: http://www.taekwondo-roznava.sk/

Facebook: https://www.facebook.com/TAEKWONDO-HAKIMI-Roznava-109839599033809

Dátum registrácie: 10.9.2004

Charakteristika:

Taekwondo WT - klub kórejského „olympijského“ bojového umenia založil v Rožňave v roku 1993 MUDr. Eidi Hakimi. V tom istom roku sa klub stal členom Slovenskej Asociácie Taekwondo WT, ktoré v tom čase združovalo len 2 kluby. Bratislavský a Rožňavský. Neskôr sa pridružili aj kluby z Liptovského Mikuláša a Košíc. V súčasnosti Asociáciu tvorí 14 klubov, a asi 800 aktívnych športovcov.

Občianske združenie „TAEKWONDO HAKIMI Rožňava“ vzniklo 10.9.2004. Orgánmi TKD HAKIMI RV sú: a) rada zakladajúcich členov, b) predseda, c) revízor.

V rokoch 2005, 2007, 2008 a 2009 bol klub ocenený Slovenskou Asociáciou TAEKWONDO WT ako 3. najúspešnejší klub na Slovensku, v roku 2011 získal 3.miesto na M SR za celkové umiestnenie v poomsae.  Klub sa každoročne zúčastňuje 3. kôl Slovenského Pohára a Majstrovstiev SR, medzinárodného turnaja olympijských nádejí CEFTA, ILYO CUP, okrem toho aj zahraničných turnajov v Nemecku, Chorvátsku, v Česku, v Maďarsku. Už niekoľko rokov je klub usporiadateľom jedného kola SP v roku. V roku 2010 klub prvý krát usporiadal Majstrovstvá TKD a v roku 2014 druhý krát. Členovia klubu sa zúčastňujú aj exhibičných vystúpení. Klub má v súčasnosti 60 členov, z toho 1 rozhodcu pre zápas (Ing. Michal Kavečanky), trénerov: Mgr. Adrián Angyal – V.kvalifikačný stupeň, Bc. Mikuláš Angyal – II.kvalifikačný stupeň, Ing. Michal Kavečanky – I.kvalifikačný stupeň.

Členovia klubu získali mnoho ocenení od mesta Rožňava ako „Najúspešnejší cvičenci“ za svoje športové úspechy a klub ako „Najúspešnejší klub v kategórii deti a mládež“.

V klube vyrástol nie jeden reprezentant v zápase ako aj v súborných cvičeniach poomsae. Najúspešnejším je reprezentant SR v zápase (seniori A tím do 80 kg: Adrián Angyal – podporovaný člen Národného Športového Centra od roku 2014 do roku 2017).

V roku 2015 si Adrián Angyal vybojoval cenné 3.miesto na Majstrovstvách Európy do 21 rokov, čo je historický úspech pre slovenské taekwondo.

Predsedom klubu je Mgr. Nora Angyalová, rod. Kiššová (3.9.1976) 5.DAN, ktorá je aj hlavnou trénerkou klubu.

Je držiteľkou:

 • V. Kvalifikačného stupňa Trénera Taekwondo,
 • Certifikátu „Národného klasifikátora pre PARA TAEKWONDO (Level 1)“
 • Certifikátu „Inštruktora Kukkiwonu 3.Triedy“,
 • Trénerskej licencie „A“,
 • Licencie skúšobného komisára,
 • Garantka  pre trénerstvo I., II., III. Kvalifikačného stupňa pre SATKD WT
 • Externá garantka pre štúdium TV-trénerstvo (špec. Taekwondo – IV. a V. Kvalifikačný stupeň Tréner taekwondo) na FF UMB v BB
 • Predsedníčka trénersko-metodickej komisie Slovenskej asociácie taekwondo
 • Ocenenie: „Za mimoriadny prínos v rozvoji športu“ Slovenskou asociáciou TKD WT r.2019
 • Ocenenie: „Trénerka Národného športového centra 2015“ ocenená za úspechy zverenca Adriána Angyala

Stručný prierez činnosti:

 • Marec 2021 – Certifikačný kurz Národného Klasifikátora pre PARA TAEKWONDO (Level 1)
 • Február 2019 – členka Komisie športu pri zastupiteľstve MÚ v Rožňave
 • 2006-2013 – reprezentačná trénerka poomsae
 • 18.9.2006 – 12.11.2006 - WTF Partnership TKD Training Program, Kyung-Hee University, Suwon, Kórea
 • 25.-27.06.2008 - Poomsae Training Course; World Taekwondo Academy, Kukkiwon, WTF, Turku, Fínsko
 • 11.-16.7.2011 – Instructor Course 3.Class, World Taekwondo Academy, Kukkiwon, WTF, Soul, Kórea
 • Majsterka SR zápas v roku 2000
 • viacnásobná Majsterka poomsae: v rokoch 2009, 2010, 2011

https://www.taekwondo-roznava.sk/vedenie-klubu/

ROZPIS TRÉNINGOV 2021 – 2022

Telocvičňa: ZŠ Pionierov 1, Rožňava

Deti a mladší žiaci (od 5 rokov po 3.ročník ZŠ)

Utorok             16.00 – 17.30

Štvrtok             16.00 – 17.30

Starší žiaci, kadeti, juniori a seniori (od 4.ročníka ZŠ a vyššie)            

Pondelok         17.00 – 18.00 technický (10.-7.kup)

                        18.00 – 19.00 technický (6.kup a vyššie)

Utorok             17.30 – 19.00 zápasnícky

Štvrtok             17.30 – 19.00

Extra tréningy:  

Kondičný (juniori, seniori)       Streda             17.30 – 19.00

 •  

 

  Mgr. Nora Angyalová, 5.DAN - Predseda TKD HAKIMI RV

 

 

pdf icon VÝSLEDKOVÁ LISTINA TURNAJOV za rok 2019
(PDF, 242 kB)

                                                


© Mesto Rožňava, 2022, Erika Švedová - Odbor školstva, kultúry, vzdelávania, športu a ZPOZ, Mestský úrad Rožňava