Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Hokejový klub mesta 98 – mládeže Rožňava

 16.08.2011
občianska organizácia
Hokejový klub mesta 98 – mládeže Rožňava
Názov klubu: Hokejový klub mesta 98 – mládeže Rožňava
Sídlo: ŠVajanského1, 048 01 Rožňava
Štatutárny zástupca: Mgr. Dionýz Kemény – predseda klubu
IČO: 31267645
Dátum registrácie: 30.3.1998
Kontakt:
0949 46 40 00 - Dionýz Kemény – predseda
Email: dionyz.kemeny@gmail.com
 
Charakteristika a harmonogram činnosti:

Hokejový klub mesta 98 – mládeže Rožňava je občianskou organizáciou.  Organizovanie detí a mládeže od prípravky až po dospelé kategórie. Používame vlastné symboly: znak, pečiatku.
- Poskytnutie mládeži priestor pre oddych a relaxáciu pri športových činnostiach
- Vytvorenie  podmienok, aby sa deti so sociálne slabšieho prostredia mohli venovať hokeju
- Vedenie detí k vytváraniu a upevňovaniu priateľských vzťahov
- Ponúknutie  deťom aktivity v jednotlivých činnostiach v ktorých môžu realizovať svoje záujmy a rozvíjať talent
- Naučenie detí na disciplínu pri jednotlivých stretnutiach a to na nedohadovanie sa s rozhodcom a na neporušovanie pravidiel.
- Poskytnutie  deťom zmysluplné trávenie voľného času aj počas prázdnin v rámci hokeja mimo ľadu.
 

Členovia hokejového klubu:
- predseda: Mgr. Dionýz Kemény
- vedúci družstva seniorov: Imrich Fejes
- vedúci družstva dorast- juniori: Rastislav Gríger
- vedúci družstva starší žiaci a prípravka : Miroslav Krajec
- tréner starších žiakov: Ján Őszi
- 1. tréner družstva dorast- juniori: Cyril Smorada
- kategória starší žiaci  13
- kategória juniori- dorast 15
 

Dôležité súťaže:
 
Súťaže riadené VsZĽH- Košice.
(Východoslovenský zväz ľadového hokeja v Košiciach)
 
Ciele:
- poskytnúť mládeži priestor pre oddych a relaxáciu pri športových činnostiach,
- vytvoriť podmienky, aby aj sociálne slabšie deti sa mohli venovať hokeju,
- viesť deti k vytváraniu a upevňovaniu priateľských vzťahov,
- ponúknuť deťom aktivity v jednotlivých činnostiach v ktorých môžu realizovať svoje záujmy a rozvíjať talent,
- učiť deti na disciplínu pri jednotlivých stretnutiach. Predovšetkým na zbytočné nepokrikovanie na ľade, nedohadovanie sa z rozhodcom a na neporušovanie pravidiel,
- poskytnúť deťom zmysluplné trávenie voľného času aj počas prázdnin v rámci hokeja mimo ľadu.
 

© Mesto Rožňava, 2013, Erika Švedová - Odbor školstva, kultúry, vzdelávania, športu a ZPOZ, Mestský úrad Rožňava