Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Boris Milko Boxing Club

 04.02.2013
box
Boris Milko Boxing Club

Názov:  Boris Milko Boxing Club
Adresa:  Šafárikova 20, 048 01 Rožnava
Email:  milko.boris@gmail.com
tel.   0944931856
IČO:   42319927
č.učtu:  14342706/5200
dátum registrácie:   27.12.2012
štatutárny zástupca:  Boris Milko
právna forma :  občianske združenie

Stručná charakteristika:

logoObčianske združenie Boris Milko Boxing Club vzniklo v roku 2012 registráciou na ministerstve vnútra SR. Je neziskovou organizáciou, vykonávajúcou svoju činnosť na demokratických princípoch so sídlom v Rožňave. Je zložené prevažne s členov s trvalým pobytom v meste Rožňava. Základným poslaním klubu je združovať občanov ktorí v športe nachádzajú možnosti športového vyžitia a uplatnenia, vytvárať vhodné podmienky pre rozvoj talentovanej mládeže, pozitívne vplývať na rozvoj fyzických a duševných vlastností pri dodržiavaní zásad tolerancie a etiky športu. Hlavnou úlohou je vytvárať optimálne podmienky pre aktivity svojich členov, starať sa o rozvoj boxu a športu v meste v celej šírke, organizovať preteky a súťaže v úpolových športoch ktoré sú v meste veľmi populárnou aktivitou.

Hlavným cieľom je svojimi aktivitami prispievať k rozvoju a zlepšovaniu celkovej situácie v meste a regióne.

 


© Mesto Rožňava, 2013, Erika Švedová - Odbor školstva, kultúry, vzdelávania, športu a ZPOZ, Mestský úrad Rožňava