Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Klub gemerských bedmintonistov

 04.09.2013
- bedminton -
Klub gemerských bedmintonistov
Názov klubu: Klub gemerských bedmintonistov 2010 Rožnava (dalej len KGB 2010 Rožnava)
Právna forma: Mimovládne organizácie – Občianske združenie
Sídlo: Rudná 293
PSC: 048 01
Mesto, Obec: Rudná
Kraj: Košický
IČO: 42111293
Číslo účtu a kód banky: 2777760753/0200
Štatutárny zástupca
Titul, Meno, Priezvisko: Ing. Oskar Lörinc
Telefón: 0905 427 921
e-mail: oskar.lorinc@gmail.com

Stručná charakteristika:

Začiatky bedmintonu v Rožňave.

V Rožňave nemal bedminton žiadnu tradíciu) čiže dá sa povedať, že sme pioniermi bedmintonu u nás. No a ako to vlastne vzniklo:

Kde bolo, tam bolo, niekedy ku koncu roku 2008 v malom mestečku Rožňava, bola jedna estrádna sála a malá partička kamarátov a kolegov – povolaním herci: Tatiana Masníkova, Peter Szőllős, Róbert Kobezda, Monika Hanzlíkova, Dávid Šmihula, Martin a Mišo Mihókovci... Táto partia sa jedného dňa na podnet ich priateľa, známeho herca a moderátora Michala Ďuriša z Banskej Bystrice dala na odvážny krok a v sále, ktorá sa používala na nacvičovanie divadelných predstavení a tanca, si na parket nalepili lepiace pásky, pomocou divadelných pomôcok si „natiahli“ sieťku. Keďže to celé bolo ešte veľmi na začiatku, a vtedy sme ešte nepoznali aké sú rozdiely medzi raketou a raketou, náš vynikajúci kamarát Martin Mihók v Maďarsku nakúpil 2ks bedmintové rakety aj spolu so sieťou, za cca. 30,-€ a tým boli všetky podmienky vytvorené, aby sa mohlo začať hrať.

O pár týždňov neskôr sa k nim pridala ďalšia partia kamarátov a kolegov: Oskar a Filip Lörinc, Ladislav Monika a Patrik Šimonovci, René Vais, Ján Rogos a Zoltán Híres.

V takejto zostave sme začali chodiť na pravidelné stretnutia, resp. „tréningy“, každý utorok a štvrtok. Postupne pribúdali ale aj ubúdali ďalší a ďalší hráči až sme si založili KGB.

Naše občianske združenie Klub gemerských bedmintonistov 2010 Rožňava(ďalej len KGB 2010 Rožňava) oficiálne vzniklo v apríli 2010 za účelom:
- združovať aktívnych aj pasívnych záujemcov, priaznivcov a priateľov tohto športu (bedminton) o súťažnú i rekreačnú formu bedmintonu vo všetkých vekových kategóriách a na všetkých výkonnostných stupňoch
- zabezpečovať účasť svojich členov na športových akciách a takéto akcie z vlastnej iniciatívy organizovať ( od roku 2010 pravidelne každoročne organizujeme veľkonočný, letný a vianočný turnaj)
V súčasnej dobe tieto naše aktivity vykonávame v Obchodno kultúrnom centre OKC v Rožňave (experimentálna sála) kde máme zriadené 2 bedmintonové kurty. Na našich tzv. tréningoch v OKC (utorok, štvrtok, nedeľa) sa pravidelne schádza 20 až 30 hráčov (vekovo od 6 rokov až do 50 rokov) čo pri 2 ihriskách je dosť veľa (hrávame väčšinou štvorhry aby
sa zapojilo čo najviac hráčov naraz).
Tieto priestory nie sú prispôsobené pre našu športovú aktivitu (bedminton) - nedostatočné (veľmi slabé bodové) osvetlenie, máme len jednu neuzamykateľnú šatňu spoločnú pre všetkých, nie sú tam sprchy, malý počet ihrísk.
Aby sa záujem o bedminton v našom meste z dôvodu nedostatku miesta a hracieho času nevytratil potrebujeme do budúcnosti zohnať vyhovujúcejšie priestory na činnosť nášho klubu.
V roku 2012 sme sa zaregistrovali našich členov v SZBe (Slovenský zväz bedmintonu) v detských a mládežníckych kategóriach do 11, 13, 15,17 a 19 rokov a dospelých prihlásili do III.ligy zmiešaných družstiev dospelých.
K 30. 8. 2013 máme 19 registrovaných hráčov (kategórie  U11 – 1, U13 – 2, U15 – 7, U17 – 3, U19 – 3, dospelí  - 3) a okrem toho sa na našich aktivitách (tréningy, turnaje) pravidelne zúčastňuje okolo 25-30 zatiaľ neregistrovaných hráčov (väčšinou deti a mládež no zapájajú sa aj dospelí obyčajne rodičia).
V sezóne 2012/2013 sa naši v detských a juniorských kategóriách pravidelne zúčastňovali turnajov a dosahovali veľmi dobré výsledky.
 
V kategórii U13,U15 naše dievčatá Michaela Gargušová a Alexandra Lázárová postúpili na majstrovstvá Slovenska (podmienka postupu v celoslovenskom rebríčku umiestnenie do 24. miesta) a skoro pravidelne postupovali na najviac hodnotené turnaje Grand Prix kategórie A. Ostatné dievčatá v kategóriiách U13,U15,U17 Stela Repková, Baška Takáčová, Jergová Diana, Jakabová Lucia,  Gazdíková Valentína, Kočerjaginová Patrícia a chlapci v kategórii U 11 Gazdík Timotej a U17 Martin Fuleky, Dávid Köteleš a Filip Lörinc na turnajoch Grand Prix kategórie B a QB bežne umiestňujú na popredných miestach.

Pri premiérovom účinkovaní v III. lige zmiešaných družstiev dospelých naše družstvo v zložení Burdigová Viktória, Csutorová Natália, Mrazová Monika, , Garaj Rastislav, Šimon Patrik, Füleky Martin, Lörinc Filip (väčšinou hrali uvedení hráči len dvojice v párových disciplínach sa niekedy pomenili), pár zápasov hrali ešte Takáčová Nikola, Köteleš Dávid a Lörinc Oskar túto súťaž vyhralo s bilanciou 11 víťazstiev a 1 prehra.
Okrem pravidelných tréningov sme počas našej doterajšej činnosti organizovali aj rôzne turnaje pre našich členov ale aj pre širokú verejnosť na spropagovanie bedmintonu u nás. Uvádzam stručný prehľad turnajov organizovaných KGB 2010 Rožňava s prehľadom účasti:
 
ROK 2009
I. R O Ž  Ň A V A    M I N I  C U P  2009 ACTORES ŠPORT FEST LETO 2009
15.8. 2009
Mix (muž + žena, alebo dieťa do 15. rokov) počet zúčastnených párov – 15
Štvorhra muži počet zúčastnených párov – 10
Štvorhra ženy počet zúčastnených párov – 4
Dvojhra muži počet zúčastnených – 28
Dvojhra ženy počet zúčastnených – 8
Dvojhra chlapci (do 15 rokov) počet zúčastnených – 4
Dvojhra dievčatá (do 15 rokov) počet zúčastnených – 5
I. Vianočný turnaj R O Ž  Ň A V A     27. december 2009
Mix (muž + žena, alebo dieťa do 15. rokov) počet zúčastnených párov – 15
Štvorhra muži počet zúčastnených párov – 13
Štvorhra ženy počet zúčastnených párov – 6
 
ROK 2010
I. ročník Veľkonočný turnaj SUPERMIX KGB Rožňava v OKC 11. apríla 2010 
Supermix počet zúčastnených párov – 12
KGB 2010 Rožňava  M I N I C U P  2010  14. - 15. 8. 2010
Mix (muž + žena, alebo dieťa do 15. rokov) počet zúčastnených párov – 14
Štvorhra muži počet zúčastnených párov – 12
Štvorhra ženy počet zúčastnených párov – 4
Dvojhra muži počet zúčastnených – 17
Dvojhra ženy počet zúčastnených – 7
Dvojhra chlapci (do 15 rokov) počet zúčastnených – 2
Dvojhra dievčatá (do 15 rokov) počet zúčastnených – 3
II. Vianočný turnaj  R O Ž  Ň A V A 19. december 2010
Mix U 18 počet zúčastnených párov – 5
U 18 chlapci počet zúčastnených – 5
U 18 dievčatá počet zúčastnených – 4
II. Vianočný turnaj  R O Ž  Ň A V A 18. december 2010
Mix (muž + žena, alebo dieťa do 15. rokov) počet zúčastnených párov – 9
Štvorhra muži počet zúčastnených párov – 11
Dvojhra ženy počet zúčastnených – 8
 
ROK 2011
II. ročník Veľkonočný turnaja SUPERMIX KGB Rožňava v OKC
Dátum: 16. apríla 2011
Kategória: KGB Supermix Počet zúčastnených párov: 14
KGB 2010 Rožňava  M I N I C U P  2011  13. - 14. 8. 2011
Mix (muž + žena, alebo dieťa do 15. rokov) počet zúčastnených párov – 12
Štvorhra muži počet zúčastnených párov – 8
Štvorhra ženy počet zúčastnených párov – 4
Dvojhra muži počet zúčastnených – 11
Dvojhra ženy počet zúčastnených – 5
Dvojhra chlapci (do 15 rokov) počet zúčastnených – 3
Dvojhra dievčatá (do 15 rokov) počet zúčastnených – 2
III. Vianočný turnaj  R O Ž  Ň A V A 17. december 2011
Mix (muž + žena, alebo dieťa do 15. rokov) počet zúčastnených párov – 11
Štvorhra muži počet zúčastnených párov – 10
Štvorhra ženy počet zúčastnených – 5
Štvorhra začiatočníci počet zúčastnených – 6
 
ROK 2012
III. ročník Veľkonočný turnaj SUPERMIX KGB Rožňava v OKC
Dátum: 17. apríla 2012
Kategória: KGB Supermix Počet zúčastnených párov: 12
KGB 2010 Rožňava  M I N I C U P  2012 + 0. ročník KALTENECKER CUP 18. 8. 2012
Mix (muž + žena, alebo dieťa do 15. rokov) počet zúčastnených párov – 9
Štvorhra muži počet zúčastnených párov – 10
Štvorhra ženy počet zúčastnených párov – 5
IV. ročník Vianočného bedmintonového turnaja v štvorhrách + začiatočnícky turnaj pre 
deti do 15 rokov. 
Dátum: 22. (sobota) 12. 2012
Miesto konania: multifunkčná športová hala v Rožňave ul. Štítnická - 4 kurty
Počet hráčov:
dospelí    48
deti         15
spolu       63 (hráči z Dolného Kubína, Popradu, Revúcej, Hnúšte, Rožňavy a okolia) v kategóriách:
Mix (muž + žena, alebo dieťa do 15. rokov) počet zúčastnených párov – 22
Štvorhra muži počet zúčastnených párov – 14
Štvorhra ženy počet zúčastnených párov – 8
Začiatočnícky turnaj detí
deti do 10 rokov –  3 hráči
deti do 15 rokov – 12 hráči
Mládežnícky bedmintonový turnaj Grand Prix B  U-15,U-17   v rámci kalendára SZBe  pre sezónu 2012/2013   
Dátum konania: sobota 08.09.2012
Miesto konania: OKC Rožňava
 
ROK 2013
IV. ročník Veľkonočný turnaj KGB Rožňava v OKC. Dátum: 30. marca 2013
Kategória: KGB Supermix Počet zúčastnených párov: 15
Mládežnícky bedmintonový turnaj Grand Prix B  U-15,U-17   v rámci kalendára SZBe  pre sezónu 2012/2013   
Dátum konania: sobota 20.04.2013
Miesto konania: OKC Rožňava
V. ročník veľkého letného turnaja MINICUP 2013 v bedmintone + detský turnaj pre deti do10 a 15 rokov
Dátum: 17. augusta 2013
Miesto konania: multifunkčná športová hala v Rožňave ul. Štítnická - 4 kurty
Počet hráčov:
dospelí    40
deti           9
spolu       49 (hráči z Trebišova, Prešova, Revúcej, Hnúšte, Rožňavy a okolia)v kategóriách:
Mix (muž + žena, alebo dieťa do 15. rokov) počet zúčastnených párov – 20
Štvorhra muži počet zúčastnených párov – 10
Štvorhra ženy počet zúčastnených párov – 10
Začiatočnícky turnaj detí
deti do 10 rokov –  4 hráči
deti do 15 rokov –  5 hráčov

Od roku 2012 sme začali spolupracovať s Cvč v Rožňave (p. Hurajtová) kde zapájame ďalšie deti v školskom ale aj predškolskom veku.
Podľa priložených výsledkov sa môžeme našou doterajšou činnosťou myslím celkovo pochváliť.
No na ďalšiu propagáciu, skvalitnenie prípravy a zapojenie čo najväčšieho počtu detí ale aj dospelých by sme potrebovali hlavne iné hracie/tréningové priestory (viac ihrísk) aj vhodné materiálne (košíky, rakety, dresy) a technické (počítadlá, siete) zabezpečenie .
V rámci spolupráce s mestom sa nám naskytla príležitosť organizovať naše aktivity v mestskej športovej hale a aj našu ďalšiu činnosť presunúť do mestskej športovej
haly, kde by sme vedeli v oveľa lepších podmienkach a na viacerých ihriskách (konkrétne 4 bedmintonové kurty) vykonávať naše aktivity.
Jediný problém je vo vysoká cena prenájmu, ktorú nevieme pokryť bežnými členskými príspevkami.

 


© Mesto Rožňava, 2013, Erika Švedová - Odbor školstva, kultúry, vzdelávania, športu a ZPOZ, Mestský úrad Rožňava