Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Telovýchovná jednota Elán Rožňava

 14.05.2019
- športový klub -
Telovýchovná jednota Elán Rožňava

 
Názov: Telovýchovná jednota Elán Rožňava

Sídlo: Štítnická  č. 7, 048 01 Rožňava

Založenie: 1971

Predseda: PaedDr. Marek Kmeť
Charakteristika:

Telovýchovná jednota Elán Rožňava bola založená v roku 1971 pánom Štefanom Mackom. Počas svojej existencie vychovala množstvo športovcov a to nielen vrcholových, ale i rekreačných, ktorí sú Elánu verní počas celého života. Život však prináša zmeny a tie sa dotkli i fungovania Elánu. Či už sú to možnosti trávenia voľného času detí, zaneprázdnenosť dospelých ale i zmeny v oblasti legislatívy a podpory športu. V priebehu polstoročia sa vo farbách Telovýchovnej jednoty Elán Rožňava (v histórii aj ako TJ Elán ODPaM Rožňava resp. TJ Elán ODDaM Rožňava) pracovalo v rôznych zložkách a športových odvetviach. Boli to najmä: lyžovanie, cyklistika, turistika, džudo, volejbal, kondičný beh, kondičná gymnastika – aerobik, ale i atletika.

Od roku 1971 sa vystriedalo vo vedení Telovýchovnej jednoty Elán Rožňava päť predsedov: Štefan Macko, Juraj Králik, Vojtech Bíro, Pavol Čorej a Marek Kmeť.

Činnosť členov TJ Elán Rožňava je pravidelne oceňovaná nielen na stupňoch víťazov, ale i pri anketách a oceňovaní regionálnych osobností ( športovec Mesta Rožňava, športový veterán, cena Primátora Mesta Rožňava, cena Mesta Rožňava, ocenenie KST, ocenenia SZJ, ..)

Telovýchovná jednota Elán Rožňava sa skladá aktuálne z dvoch zložiek. Prvou je turistika. Tá je oficiálne členom Klubu slovenských turistov (KST). Druhou zložkou je judo (džudo). Klub je členom Slovenského zväzu judo (SZJ).

Informácie o aktuálnych aktivitách TJ ELÁN Rožňava môžete nájsť na našom profile: https://www.facebook.com/ElanRoznava/

Podrobnejšie vstupy a kontakty, vrátane turistického kalendára, našich turistov získate na stránke: http://www.kstelan.estranky.sk/
kontakt: Ing. Martin Markušovský

Fotografie zo súťaží, informácie o tréningoch a plánovaných aktivitách džudistov nájdete na FB profile: https://www.facebook.com/ElanJudoRoznava/
kontakt: Ivana Mikolajová
 
 

© Mesto Rožňava, 2019, Erika Švedová - Odbor školstva, kultúry, vzdelávania, športu a ZPOZ, Mestský úrad Rožňava